Skaff deg kortreiste råvarer og regionale kunder. Lokale verdikjeder av norsk råstoff er bærekraft i praksis!

Tilbakemeldinger for workshop om bruk av Instagram

I denne undersøkelsen ønsker vi å få tilbakemeldinger på oppsett av og innhold i digital workshop om bruk av Instagram for å selge egne produkter som ble holdt den 29. november.
Deltok du på digital workshop den 29.11 om bruk av Instagram for å selge egne produkter?
Hvis ja, i hvilken grad følte du at du fikk noe igjen for å delta på workshopen?
I hvilken grad syntes du innholdet som ble presentert var for avansert?
I hvilken grad syntes du innholdet som ble presentert var for enkelt?
Ser du for deg at du kommer til å jobbe mer strategisk med Instagram fremover for å synliggjøre bedriften din?
Hva synes du om presentasjonsrunden med hver virksomhet?
Ønsker du/din bedrift å bli invitert til flere slike arrangementer som et samarbeid mellom Norsk Bygdesagforening og Norske Trevarer?
Ønsker du/din bedrift å høre mer om WCTE?

Kursmateriale fra Workshop 29.11.2022 - Kurs i Bruk av Instagram