Skaff deg kortreiste råvarer og regionale kunder. Lokale verdikjeder av norsk råstoff er bærekraft i praksis!

Kurs i bruk av Instagram for små og mellomstore trebedrifter

Medlemmer i Norsk Bygdesagforening og Norske Trevarer inviteres til et gratis digitalt kurs om bruk av Instagram som salgs- og markedsføringskanal  tirsdag 29 nov fra kl 13-16.

Vi ønsker med dette kurset:

  • skape verdier fra norsk trevirke.
  • mer gjenbruk i alle ledd
  • Instagram for å nå et større marked
  • mer nettverksbygging mellom bedrifter

Kurset blir holdt av kommunikasjonsbyrået Gjete, som har kompetanse om kommunikasjonsarbeid og målgruppeanalyse. Du vil lære om salg og markedsføring gjennom Instagram. Vi vil tilrettelegge for god dialog og samarbeid mellom deltakerne, som består av kundesiden Norske Trevarer og tilbydersiden Norsk Bygdesagforening.

Påmelding til kurs i bruk av Instagram for små og mellomstore trebedrifter

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kurset skal gi dere den kunnskapen dere trenger til å drive aktivt med salg og merkevarebygging ved hjelp av Instagram. Instagram er en utrolig nyttig plattform for å orientere seg om tilgjengelige råvarer, byggevarer og interiørprodukter.

I forkant av workshoppen vil kommunikasjonsbyrået Gjete ta kontakt med alle deltakerne, for å kartlegge dagens kunnskap om, og engasjement på, Instagram. Dette for å best mulig kunne tilrettelegge for nyttig læring for deltakerne, som i etterkant av workshopen kan brukes effektivt i sagbrukenes salgsarbeid
og markedsføring.