Nytt hefte om sitkagran

Publisert 24.09.2010

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 24.09.2010

Ørnulf Kibsgaards historiske artikkel om sitkagran i Helgeland, danner kjernen i et nytt hefte utgitt av Helgeland Skogselskap og Nord-Norges Skogmannsforbund.

”Den vegetasjonen vi har i dag på Helgeland er ung i jordhistorisk sammenheng. For 10-12.000 år siden svant iskappa inn. Den hadde dekket nesten alt land i lange tider. Storparten av plantene som finnes har vandret inn fra sør og øst. Noen planter kan ha overlevd siste istid på fjelltopper som stakk opp gjennom isen eller i kystområder hvor iskappa ikke nådde helt ut i sjøen”. Slik starter tidligere fylkesskogsjef Ørnulf Kibsgaards artikkel “Sitkagran – historien om et viktig fremtidstre i kystskogbruket” fra årbok for Helgeland 2010. Et særtrykk av artikkelen samt et tillegg skrevet senere, danner et nytt hefte som er utgitt av Helgeland Skogselskap og Nord-Norges Skogmandsforbund.

Ørnulf Kibsgaard har arbeidet som skogbrukslærer, herredsskogmester i Rana, fylkesskogmester i Nordland og har siden 1995 vært fylkesskogsjef i Nordland. Siden høsten 2005 har arbeidsfeltet vært skoghistorie og han er i dag leder i Helgeland historielag.