Naturindeks for Norge – nøytralt måleverktøy?

Tidligere rådmann og fylkesskogsjef Mathias Sellæg ber i denne kronikken politikerne sende Naturindeks for Norge tilbake til Direktoratet for naturforvaltning (DN) med krav om utredning av flere alternativer. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 13.10.2010   På DNs hjemmeside står bl.a. følgende to utsagn i forbindelse med Naturindeks for Norge: ”Tilstanden er stort sett god…

Les mer

Ikke bare lykkelig som liten?

Det var 112.816 av dem i 2008 og i norsk skogbruk eies de av vesentlige personer. Skogeierne. De som beslutter om det skal skje noe i skogen. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 12.10.2010   Mange små skogeiere som har liten interesse og liten nytte av skogen står i kontrast til det ambisjonsnivået som legges…

Les mer

Skal finne egnede virkesterminaler

Som en del av infrastrukturen i skognæringen vart det også i melding om Kystskogbruket pekt på at det må rettes et sterkere fokus også på virkesterminaler/tømmerkaier. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 07.10.2010   Endringer i lokalisering og en globalisering av deler av skogindustrien er en vesentlig grunn til dette og tilgang til effektiv båttransport…

Les mer

Økende mengde gammelskog i Trøndelag

Det har de siste 10 årene vært en betydelig økning av gammel skog i Trøndelag. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 De nye tallene for skogressursene i Trøndelag viser at vi ikke bare har en betydelig økning i kubikkmasser og tilvekst. Det har de siste 10 årene vært en betydelig økning, hele 45 prosent,…

Les mer

Ny prosjektleder

Kirsti Haagensli (46) er ansatt som ny prosjektleder for Kystskogbruket. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 Kirsti Haagensli (bildet) startet mandag 4.oktober som ny prosjektleder for Kystskogbruket etter Mathias Sellæg. Haagensli kommer fra stillingen som kommunalsjef i Grong kommune, en stilling hun har hatt i 12 år. Den nye prosjektlederen gikk ut fra…

Les mer

Uttalelse til Giske

Skognæringa i Trøndelag ønsker å sette fokus på behovet for langsiktige konkurransedyktige rammevilkår for sine næringer. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 04.10.2010 I sitt møte nylig vedtok derfor Skognæringa i Trøndelag å sende følgende uttalelse til nærings- og handelsminister Trond Giske: ”Regjeringen presenterte 14.september en ny statlig garantiordning for industrikraft. Ordningen forventes å…

Les mer

Vellykket skogsamling i Vesterålen

Rundt 40 personer fra nær og fjern var med da prosjektet “Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket” arrangerte skogsamling i Vesterålen 20.-21. september. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 30.09.2010 Samlingen var et tiltak i Fylkesmannens prosjekt Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket og i tillegg til de aller fleste av skogfunksjonærene i Nordland, deltok skogbrukslederne i Allskog, Statskog,…

Les mer

Kompetansen på tynning styrkes

Skogbruket i Sør-Trøndelag gratuleres med Morten Lien som i september har gjennomført instruktørkurs og ble autorisert til å være instruktør i tynning. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 30.09.2010 Sammen med de øvrige fagtemaene han er utdannet i har skogbruket i Sør-Trøndelag fått en meget sterk og dyktig medarbeider innenfor hele fagområdet skogskjøtsel og bestandspleie.…

Les mer

Vil analysere kulturtiltak

Skogbruk er ei langsiktig næring der valg som tas tidlig i omløpet får konsekvenser mange tiår framover. Valg er forbundet med kostnader eller investeringer. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.09.2010   Skognæringa i Trøndelag, i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap, ønsker derfor å beregne den økonomiske nytten av tiltak som gjøres…

Les mer