Fotosyntesen glemt i Norge?

Publisert 18.12.2015

Klima- og miljøvernminister Sundtoft skal ha sin del av æren for sin medvirkning til den globale klimaavtalen, Paris-avtalen, som vi alle nå kan håpe vil representere en snuing både i verdens og Norges tilnærming til de formidable klimautfordringene. Det skal bli interessant å se hvordan Norge nå vil velge å oppfylle sine CO2-kuttmål. Så langt har man ikke spesielt mye å vise til idet man i motsetning til svært mange andre land har økt side klimagassutslipp sammenlignet med 1990-nivå, og ligger i dag 5% over, tross flere klimaforlik. Ved å slutte seg til EUs mål om 40% reduksjon fra 1990-nivå innen 2030 trengs derfor helt andre takter.

I sine nasjonale klimainnspill før Paris-konferansen planlegger mange land å gjenskape ødelagte skoger og å plante ny skog, slik også FNs klimapanel foreslår. Iflg. NORAD (4. nov.) har f.eks. Etiopia ambisjon om å gjenskape 15 millioner hektar skog (1/6 del av landets totalareal) innen 2025. India og Kina skal til sammen skogreise/gjenskape 2,5 – 5 ganger Norges totalareal innen 2030. Som kjent er den beregnede effekten av de nasjonale målsettingene en global oppvarming på knapt 3 grader. Selv om man lykkes med sine målsettinger er det mye som står igjen før Paris-avtalens ønskede nivå på 1,5 grader nås.

I denne situasjon fraråder Naturvernforbundet å bruke skogplanting som klimatiltak. Begrunnelsen er merkelig nok biologisk mangfold, som jo virkelig trues av global oppvarming. Hva mener de egentlig? De har heller ingen bedre kuttforslag, men vil åpenbart vente å se om noen finner opp nye smarte CO2-fangstmetoder. Dette er gambling i storformat. Et ansvarlig råd hadde vært å starte skogplantingen snarest for så å redusert/stoppet plantingen om man fant nye/bedre karbonbindingsmetoder. Mange land hører heldigvis ikke på Naturvernforbundet.

Hva kan vi nå vente av den norske regjering? Hører man nøye etter hva klima- og miljøvernministeren sier så er det påtagelig at ikke Klimapanelets råd om skogplanting blir nevnt som et viktig tiltak i Norge også. Neida, her er skogsatsing ensbetydende med regnskogsatsingen, som jo ikke bidrar til å trekke CO2 ut av atmosfæren, men kun til å redusere utslipp som følge av avskoging og arealbruksendringer. Som kjent må også atmosfærens CO2-nivå reduseres og da er det bare skogplanting og bioenergi med CO2-fangst og lagring som fungerer i dag. Da får vi se da hvor lenge andre land finner seg i at Norge eksporterer sine klimagassutslipp og lurer seg unna klimadugnaden på hjemmebane.

Namsos 15. des. 2015

Mathias Sellæg