Tretønner frå Fusa til Lofoten

I Holmefjord i Fusa kommune er det for tida full produksjon av tretønner (heiltønner). I løpet av vinteren går 3000 tretønner av furu til Lofoten. Torskerogna frå Lofotfisket må saltast i tretønner for vidare eksport til Sverige der kaviaren er sluttproduktet. TønnegardenVi er på garden Indre Samnøy i Fusa kommune og møter Jostein Gangstø, –…

Les mer

Fotosyntesen glemt i Norge?

Klima- og miljøvernminister Sundtoft skal ha sin del av æren for sin medvirkning til den globale klimaavtalen, Paris-avtalen, som vi alle nå kan håpe vil representere en snuing både i verdens og Norges tilnærming til de formidable klimautfordringene. Det skal bli interessant å se hvordan Norge nå vil velge å oppfylle sine CO2-kuttmål. Så langt…

Les mer

Rekordstore løyvingar til infrastruktur i skogbruket for 2016

Aldri før har det vore større interesse for å betre infrastrukturen i skogbruket enn i dag. Over Landbruks- og matdepartementet sitt budsjett for 2016 ligg det ca. 170 millionar statlege kroner til utbygging av skogsvegar og tømmerkaier. Dette er ei tredobling samanlikna med nivået fram til 2012. «Det viser at Kystskogbruket sitt mangeårige sterke fokus…

Les mer

Det beste av det beste

For 30 år sidan etablerte framsynte skogbrukarar i samarbeid med Skogfrøverket den første genbanken på Vestlandet, – på Årøy I Sogndal. Denne veka vart det hausta konglar med spiredyktig frø. Om 2 år kan du kjøpe granplanter av dette norske frøet, av lokal avstamming og med garantert høg kvalitet på skogsvirket. Suksess eller fiaskoI skogen…

Les mer

Flott profilering av et yrke innen skogbruk

Hvordan er det å være skogeier og hjorteoppdretter, kombinert med jobb som Aktivt Skogbruk instruktør? Dette svarer Jannicke Modell Røhmen på i filmen “Mitt Yrke”. Jannicke Modell Røhmen har hovedrollen i en meget god og informativ film om å ha et yrke i skogbruket både som skogeier og Aktiv Skogbruk instruktør. Se filmen her Filmen…

Les mer

La skogen redde verdens skoger

Før klimatoppmøtet i Paris har svært mange land levert sin nasjonale klimaplan. Flere land satser på skogplanting som tiltak.   -Skogen må få en større rolle i norsk klimapolitikk, sier Johan C. Løken, styreleder i Det norske skogselskap. Det nye grepet opp mot klimatoppmøtet i Paris er at hver enkelt land fremmer planer som passer…

Les mer

Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Gjennom samarbeid mellom regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre Gauldal kommune og Lensa er det utarbeida et kursopplegg hvor målgruppen er nye skogeiere. Prosjektet bygger på tidligere samarbeid utvikla bl.a. gjennom kurs for regnskapsførere i skogfond. Kurset har stor overføringsverdi til andre regioner, og opplegget er tilgjengelig ved henvendelse til Skogkurs. Utvikling av kurset var…

Les mer

Hjemdal og Grøvan i KrF sikra tømmerkaiane

Hans Fr. Grøvan og Line Henriette Hjemdal (begge Kristeleg Folkeparti) har fått fullt gjennomslag for ei auka satsing på tømmerkaiutbygging. I statsbudsjettet 2016 som no er forhandla ferdig, er det sett av heile 22.5 millionar kroner ekstra til utbygging av tømmerkaier Line Henriette Hjemdal og Hans Fr. Grøvan (begge Kristeleg Folkeparti) har fått fullt gjennomslag…

Les mer