La skogen redde verdens skoger

Publisert 03.12.2015

Før klimatoppmøtet i Paris har svært mange land levert sin nasjonale klimaplan. Flere land satser på skogplanting som tiltak.

 

-Skogen må få en større rolle i norsk klimapolitikk, sier Johan C. Løken, styreleder i Det norske skogselskap. Det nye grepet opp mot klimatoppmøtet i Paris er at hver enkelt land fremmer planer som passer dem. Det er bemerkelsesverdig og gledelig at en rekke land satser på skogtiltak som en vesentlig del av sine planer.

I siste nummer av Norsk Skogbruk (11/2015) gis en overordna analyse av dagens situasjon, om skogen gis plass i klimaforhandlingene og de framtidige klimastrategiene. Ifølge Løken har Kina tidligere vist stor evne til å gjen¬nomføre skogreisingsplaner og har økt sitt skogareal med nær 50 millioner hektar fra 1990 til 2010. Fram til 2030 skal de binde 5 milliarder tonn karbondioksid. Det krever ny skog på ytterligere 50 til 100 millioner hektar. India har en tilsvarende ambisjon om å binde vel halvparten så mye. Også Brasil har store planer om ny skog, i tillegg til vernet av regnskogen.

Før bøndene startet å dyrke jorda dekket skogen om lag halvparten av jordas landareal, nå er denne andelen halvert. Det foreligger gode analyser som viser at skogen igjen bør øke sterkt fra å utgjøre om lag en fjerdedel av jordas landareal. Og potensialet for skogreising tilsvarer seksti ganger Norges landareal.

Skog.no er artikkelen gjengitt i sin helhet, se her.

Kina og Indias store ambisjoner om skogplanting er også lagt merke til av flere. Les også Ivar Jørgensens artikkel på Norads nettside her.

Mathias Sellæg har hatt innlegg om samme tema i
– Nationen 23. nov. her.
– Dagens Næringsliv 30. november her.