Skognæringa en drivkraft i bioøkonomi

Publisert 12.04.2016

Stolt fortid – Stor fremtid. Et lånt slagord er på mange måter dekkende for Skognæringa i Trøndelag anno 2016. Lang og tradisjonsrik historikk, tøff og smertefull omstilling, og nå, – en gryende fremtid preget av innovasjon, vekst og det grønne skiftet.

-Tre utvikler seg til å bli et mer anvendelig industrielt og bærekraftig byggemateriale. Økt bruk av tre har stort potensial i framtida, skriver Knut Dreier, leder i Skognæringa i Trøndelag og direktør i Moleven Van Severen i en kronikk i Trønder-Avisa i dag.

Kronikken finner du her: Skognæringa en drivkraft i bioøkonomien – kronikk i TrønderAvis 12. april 2016

Store deler av verden er i ferd med å skjønne det, her må tas grep. Vi kan ikke bruke opp alle ressurser vi har, men ta ansvar for at disse videreføres og videreutvikles. Dette grønne skiftet passer skognæringa bra,- faktisk er det slik at skognæringa har forutsetninger for å lede an i det grønne skiftet og utviklingen av et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv basert på biologisk fornybare ressurser. Dette skjer med utgangspunkt i Regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for bioøkonomi.

Studenthyblene på Moholt er Europas største massivtreprosjektet. Foto: Trefokus.