Snorklipping i Surnadal

16. januar 2017 vil ordførar Lilly Gunn Nyheim opne Surnadal Hamn i Møre og Romsdal. Dette er ei nyleg opprusta hamn der utskiping av tømmer er stadig aukande. Utbygginga gjeld mudring framfor eksisterande kaifront og forsterking inkl. asfaltering av bakareal.   Tømmer til skogsindustrien i TrøndelagI 2015 fekk Surnadal kommune eit statstilskot på inntil 4,2…

Les mer

Trond Mohn ny storaksjonær i Vestlandske Limtre Industri AS

Næringslivsleiar Trond Mohn blir ny storaksjonær i Vestlandske Limtreindustri AS. Mohn sier i ei pressemelding at han vil medverke til ei vidare utvikling av skogindustriføretaket i Fusa sør for Bergen. Med si svært solide industrielle erfaring vil Mohn kunne tilføre oss mykje, sier dagleg leiar i limtrefrabrikken Gunnar Utskot. Vil tilføre fabrikken industriell erfaringTrond Mohn…

Les mer

Modellering på tømmerkaia

Ingvild Helle Nysæter er student ved NTNU i Trondheim. Med god hjelp av seniorforskar  Vibeke Stærkebye Nørstebø ved SINTEF er ho godt i gang med ei masteroppgåve knytta til å modellere matematisk det som skjer på ein tømmerkai. Resultata vil bli nytta i eit pågåande forskingsprosjekt om verdiskaping og infrastruktur i Nord-Trøndelag og Nordland Dette…

Les mer

Nasjonal strategi for bioøkonomien lagt fram

Den nasjonale bioøkonomimeldinga, «Kjente ressurser – uante muligheter» ble lagt fram i går. Bioøkonomistrategien befester skog- og trenæringas betydning for gjennomføring av det grønne skiftet, sier Jan Ivar Rødland, leder for Skognæringa Kyst. Reaksjonene på meldinga varierer i ulike miljø. For skog- og trenæringa ser det ut til at den nye bioøkonomistrategien befester næringas betydning…

Les mer

Kystskogmidlene økes til 4,5 millioner kroner.

Landbruksdepartementet nå har fordelt årets tilskudd fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF). Kystskogbruket får for 2017 tildelt totalt 4,5 millioner kroner, en million mer enn i 2016. Dette har stor betydning for vårt arbeid i Kystskogbruket! SkogsNorge melder i dag at Landbruksdepartementet nå har fordelt årets tilskudd fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF), se tildelingsbrevet her.  Kystskogbruket får i år…

Les mer

Orkanger vil ha tømmerkai

Tømmer har i fleire tiår vore ei viktig last over hamna på Orkanger. Vi ynskjer no å tilrettelegge for ein meir effektiv logistikk ved ein stadig aukande tømmertransport over kaia seier teknisk sjef Geir-Ove Sumstad i Trondheim Havn. For skogeigarane i distriktet er det svært viktig å sikre framtidig tilgang til ein effektiv sjøtransport og…

Les mer

Veldig godt nøgd

Skogeigar Ann-Marie Mysing i Egersund er veldig godt nøgd med skogsdrifta. Ho rosar skogbrukssjef Hans Petter Tønnessen for gode råd og NEG Skog v/ Lloyd Gundersen som stod for skogsdrifta. Ho er også glad for at ho bygde skogsbilvegen først. Foreldra var interesserte i skogplanting.Ann-Marie fortel at ho var 8 år gammal då granplantene vart…

Les mer

Skognæringa Kyst på høringsmøte om Skogmeldinga i Næringskomiteen

Treffsikker skog- og næringspolitikk virker best når den rettes mot de forskjellige utfordringer næringa har i ulike deler av landet. Skogmeldinga treffer slik bare på infrastruktur. Dette var Skognæringa Kyst sitt budskap på Stortinget i dag mandag 7. november, under Næringskomiteens høring til Skogmeldinga (Stortingsmelding Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst – Konkurransedyktig skog-…

Les mer