Programmet er klart

Publisert 10.05.2016

Fullstendig program for vårens Kystskogkonferanse i Harstad 8.-9. juni er klart.

Vårens Kystskogkonferanse gjennomføres i Harstad 8.- 9. juni, og har tema

 Skog for framtida i kystskogbruket

Skogproduksjon, foredling og planteforsyning i et verdiskapings- og klimaperspektiv

Fullstendig program finner du her.                                     Påmelding finner du her, med frist 30. mai.

Årsmøte for Skognæringa Kyst gjennomføres i forkant av konferansen, kl. 08.00-11.30. den 8. juni.

Styret i Skognærings kyst, den fylkeskommunale delen av Kystskogbruket og Fylkesmannsgruppa i Kystskogbruket har møter den 7. juni på kvelden.

Mer informasjon om møtene i Skognæringa Kyst:

  1. juni: Kl. 17.30 -19.00: Styremøter i Skognæringa Kyst SA, Felles Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram (politikerne og adm.), Fylkesmennenes koordineringsgruppe.

Overnatting på Thon Hotell.

  1. Juni:

Årsmøte Kl. 08.00-11.30.

Kl. 11.30 Felles lunsj 

Kystskogkonferansen Skog for framtida

Dag 1 foregår inne fra kl. 12.30-18.30. 

Årsmøte middag på Røkenes Gård og Gjestehus på kvelden med mulighet for midnattssoltur etterpå.

  1. juni:

Kystskogkonferansen fortsetter fra kl. 08.30- ca 14.30.

Programmet starter inne på morgenen, før utferd med buss i Harstad og Kvæfjord.

Bussen ender på Evenes flyplass ca. kl 14.30.

Reise: med fly til Harstad, Narvik flyplass Evenes. Flybuss til Harstad sentrum. Hotellet er rett i nærheten av busstoppet. Utferdsbussen ender opp på flyplassen etter utferden. 

Kostnader: Skognæringa Kyst dekker opphold og overnatting begge dager for representanter fra skognæringsnettverkene, samt lokale private/offentlige skogaktører. Reiseutgifter må nettverkene selv ordne. For øvrige er deltakeravgift kr 1000.

Det er viktig at alle fylkesskognettverkene deltar begge dagene, gjerne med flere representanter. Ber om at invitasjonen videresendes til nyvalgte medlemmer.

Skognæringsnettverkene oppfordres til å spre informasjon om Kystskogkonferansen. Ta kontakt dersom dere har spørsmål.

Vi håper på stor deltakelse!