Ny daglig leder i Skognæringa Kyst SA

Publisert 23.09.2016

Kurt Jessen Johansson tar fra 1. desember over som daglig leder for Skognæringa Kyst SA.

Kurt Jessen Johansson tar fra 1. desember over som daglig leder for Skognæringa Kyst SA. Kurt Jessen Johansson kommer fra stillingen som havnedirektør i Helgeland Havn.

Daglig leder i Skognæringa Kyst, Kjersti Kinderås, går fra 1. november over i rollen som Klyngeleder i Arena-prosjektet for Skognæringa i Trøndelag.

Kurt Jessen Johansson har de siste årene vært leder for Skognæringsforum Nordland, et av de fylkesvise nettverkene i Kystskogbruket, og kjenner slik organiseringa i Kystskogbruket og arbeidet i Skognæringa Kyst godt. Jessen Johansson er utdannet forstkandidat fra Norges Landbrukshøyskole, og har erfaring både fra skogeiersamvirke, offentlig skogforvaltning og privat private virksomheter innen skogbruket. I tillegg har Jessen Johansson lang og bred erfaring fra næringslivet, blant annet som regiondirektør i NHO Nordland.

Styreleder i Skognæringa Kyst, Jan Ivar Rødland, uttaler at han er glad for å få Kurt Jessen Johansson inn i organisasjonen. – Det er alltid litt spenning med å skifte daglig leder. Men Kjersti Kinderås vil i sin rolle som klyngeleder for Arena-prosjektet jobbe i tett samarbeid med Skognæringa Kyst. 

Kurt har solid skogfaglig erfaringsbakgrunn, i tillegg til allsidig bakgrunn fra næringslivet. Slik sikrer vi kontinuiteten i organisasjonen, samtidig som vi får et enda større nettverk og flere krefter å spille på. Vi er nå godt rigget for å fortsette utviklinga av organisasjonen, og det gode arbeidet som er gjort i Skognæringa Kyst, både regionalt og nasjonalt.

Kontaktperson:

Styreleder i Skognæringa Kyst, Jan Ivar Rødland, mob. 9072 7145, epost: jir@vestskog.no