Det er helt fabelaktig

Publisert 01.10.2016

Det tyske filmselskapet Arte film viser i serien «360° Geo Reportage» ein unik presentasjon av skog, natur og kultur på Vestlandet.

«Det er helt fabelaktig, ja en stor prestasjon å få 55 minutter Norgesreklame til halvparten av Europas 500 millioner innbyggerer» seier Knut Øistad, landbruksråd ved EU-delegasjonen i Bryssel

“Kvinner i Skogbruket” er hovudaktørar i denne tyske 55 minuttar lange filmen. F.v Jannice Modell Røhmen, Astri Kårstad Vaka, Tone Foght, Fridrikke Schlumbom og Anja Midtbø.
Foto: Helge Kårstad

Det tyske film selskapet Arte film viser i eit 55 minutt program i serien «360° Geo Reportage» ein unik reportasje fra skog, natur og kultur på Vestlandet. Denne må du sjå, – du kjenner garantert mange av dei som deltek i filmen.

– «Det er helt fabelaktig ! Ja en stor prestasjon å få 50 minutter med balansert Norgesreklame til halvparten av Europas 500 millioner innbyggere» seier Knut Øistad, landbruksråd ved EU-delegasjonen i Bryssel.

Her kan du sjå filmen: http://www.arte.tv/guide/de/064565-019-A/360-geo-reportage?country=NO