Kystskogmidlene økes til 4,5 millioner kroner.

Publisert 30.11.2016

Landbruksdepartementet nå har fordelt årets tilskudd fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF). Kystskogbruket får for 2017 tildelt totalt 4,5 millioner kroner, en million mer enn i 2016. Dette har stor betydning for vårt arbeid i Kystskogbruket!

SkogsNorge melder i dag at Landbruksdepartementet nå har fordelt årets tilskudd fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF), se tildelingsbrevet her.  Kystskogbruket får i år tildelt totalt 4,5 millioner kroner, det er en økning på 1 million. Dette har stor betydning for vårt arbeid i Kystskogbruket! Ellers er tilskuddene omtrent som i 2016.

Det årlige drøftingsmøtet ble gjennomført den 21. november. Drøftingene om fordelingen av midler til skogbruk over Landbrukets Utviklingsfond (LUF) skjer mellom Landbruks- og matdepartementet og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Som Landbruks- og matdepartementet skriver i tildelingsbrevet, deltok næringsorganisasjonene i skogbruket deltok også på møtet. Praksis er at Norges skogeierforbund og NORSKOG representerer skognæringa i drøftingene.

Vi er glad for at forhandlingspartene ser betydningen av det arbeidet som gjøres i Kystskogbruket, og vektlegger en styrking av dette arbeidet framover.

Som i fjor er den totale potten på 214 millioner kroner, fordelt på nærings- og miljøtiltak i skogbruket, Kystskogbruket, skogbruksplanlegging med miljøregistrering, og kompetansetiltak.

Den største potten går fortsatt til bygging av skogsveier (103 mill.) De to største endringene fra i fjor, er at det er overført 3 millioner kroner fra potten til nærings- og miljøtiltak i skogbruket til skogbruksplanlegging med miljøregistrering. Dessuten er bevilgningen til vegbygging mm. redusert med en million kroner, som i stedet har gått til å styrke Kystskogbruket.