Surnadal havn åpnet

Publisert 21.01.2017

Surnadal Havn ble åpnet 16. januar. Lilly Nyheim, ordfører i Surnadal kommune svingte øksa, og hogg over tauet som symboliserte reåpning av flerbrukshavna. Det er investert over 11 millioner kroner i havna i denne omgangen. Av dette er 4,2 millioner finansiert av tømmerkaimidler fra Landbruks- og matdepartementet.

Ordfører Lilly Nyheim i Surnaldal svingte øksa og opnet Surnadal havn til stor applaus av 70 personer fra næringslivet og kommuneledelsene på Nordmøre. Kommunalsjef og daglig leder i Surnadal havneterminal Karin Halle holder i tauet.
Foto:Jon Olav Ørsal

En moderne flerbrukshavn
Havneområdet eies av Surnadal Hamneterminal AS. Aksjonærene i dette selskapet er Surnadal kommune, Allskog, Talgø Invest, Kristiansund og Nordmøre Havn, og Surnadal Havnelager.
Surnadal Havn blir nå ei flerbrukshavn, hvor bl.a. Pipelife planlegger å flytte store deler av godstrafikken fra bil til båt. Men det skal fortsatt ligge en tinglyst fortrinnsrett for handtering av tømmer over havna. Bakarealene er oppgradert, og 17,5 da er asfaltert. I tillegg har ALLSKOG investert i en ny og helautomatisk fotoweb målestasjon for tømmer. Dette er den første av sitt slag i Møre og Romsdal. Det gikk 55 000 m3 tømmer over Surnadal Havn i 2016, og prognosene viser at denne aktiviteten vil øke i åra framover.

Politisk rådgiver Margrete Dysjaland i samtale med ordfører Lilly Nyheim under åpninga av Surnadal havn.

Margrete Dysjaland med gode signal fra regjeringa
70 personer fra næringslivet og kommuneledelsene på Nordmøre hadde møtt opp til åpninga. I tillegg var fylkesmann og Landbruksdepartementet (LMD) representert. Åpninga foregikk i godt kaldt vintervær, og 10 minusgrader. Etter at forsamlingen hadde forflytta seg inn i et partytelt som var satt opp for anledningen, ble det takketaler, kulturinnslag og lokal bakalao.
Margrete Dysjaland (FrP) er politisk rådgiver til landbruks- og matminister Jon Georg Dale og sa i sin tale at regjeringa fortsatt vil støtte en effektivisering av infrastrukturen i skogen og trakte frem tømmerkaier som en viktig del av dette.

Økt nettoverdi av tømmeret
Det ble også holdt taler av ordfører Lilly Nyheim i Surnadal kommune, styreleder i Surnadal Hamneterminal Arnt Honstad, daglig leder i Surnadal Hamneterminal Karin Halle og spesialrådgiver i Allskog Ole Bakke. Sistnevnte var klar på at den nye havneterminalen betyr effektivisering og sparte logistikkostnader for tømmer fra Nordmøre. Dette bidrar til å øke nettoverdien av tømmeret. Samtidig oppnår vi også en viktig klimaeffekt ved at det lønner seg å flytte en større andel av tømmeret på båt i stedet for på bil.