Planer om nye skogveier i Vik kommune

Publisert 29.03.2017

I Sogn avis kan man 11.3.2017 lese om et nytt initiativ til utbygging av skogsveier i Vik kommune, ledet av det interkommunale samarbeidet om skogbrukskompetanse i Sogn.

Torkjell Dyrdal og Jørgen Hundseth i det interkommunale samarbeidet om skogbrukskompetanse i Sogn, er i full gang med å lage en Hovedplan for skogsveger i Vik kommune. 26.000 mål med gran vil være hogstmoden de neste to tiårene. Det trengs derfor godt 20 nye skogsveger for å hente ut disse verdiene. Dyrdal og Hundseth mener verdiskapninga knyttet til skogbruket er god, slik at grunnlaget for denne vegutbyggingen er der. Planen skal opp i kommunestyret i september. Nå i mars blir den drøftet med grunneierne, og det er de som må ta stilling til om de vil lage veiene og hvor de bør gå.

For artikkelen i Sogn avis, klikk her.