Skognæringa i Trøndelag – en av regjeringens spydsisser i satsing på Grønn eksport

Publisert 08.03.2017

Ny norsk offensiv for grønne og bærekraftige løsninger ble markert med to statsråder, lederne for NHO og Innovasjon Norge og representanter for næringslivet.

Arena Skognæringa i Trøndelag er en av de næringssatsingene som trekkes fram når norsk fremtidsrettet grønn eksport markeres. Tre skaper fremtid- er hovedbudskapet fra Arena Skognæringa. I dette ligger både miljøfordeler, bo og trivselsfordeler, samt at skog- og trebedriftene kan være med å gjøre andre næringer grønnere.

Innovasjon Norge er gitt oppdraget med å styrke Norges grønne, offensive profil for å legge grunnlaget for økt eksport. Statsministeren lanserte regjeringens initiativ på NHOs årskonferanse 5. januar.

-Norge har gode muligheter for å lykkes med fortrinn som mye rein kraft, høy produktivitet, avansert teknologi og med verdensledende kunnskapsmiljøer, sa næringsminister Monica Mæland under lanseringen i dag. Målet er at vi skal skape og selge flere grønne løsninger.

Et av tiltakene som Innovasjon Norge skal utvikle sammen med næringslivet er en digital matching-tjeneste. Dette skal både være en koblingsarena mellom globale behov og norske løsninger, og være et utstillingsvindu for eksisterende norsk teknologi og næringsliv.

-Gjennom satsingen skal privat og offentlig sammen skape nye grønne arbeidsplasser og bli en grønn suksesshistorie for Norge. Etableringen skal skje sammen med det private næringsliv, sa administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge. Vi må få fram verdiene som markedet etterspør og styrke Norges historiske posisjon som pioner.

-En spennende satsing for skognæringa i utviklingen av bioøkonomien. Og en anerkjennelse for at skognæringa har en stor fremtid foran seg, sier Knut Dreier leder for styringsgruppa for Arena Skognæringa i Trøndelag.

Linker
– Innovasjon Norge om lanseringen

– Pressemelding fra regjeringen