Spennende seminar om leverandørutvikling og «grønt byggskifte»

Publisert 05.04.2017

Flere nye byggeprosjekter i Steinkjerområdet ble presentert for mer enn 20 lokale entreprenører og leverandører på gårsdagens seminar.

Seminaret omhandlet utbyggingsprosjekter i Steinkjerregionen og muligheter for lokale entreprenører og leverandører til å delta i dette. Initiativtakerne til seminaret var Steinkjer Næringsselskap, Steinkjer Næringsforum, Arena Skog-prosjektet, Trefokus og Nasjonalt program for leverandørutvikling i Trøndelag. Målgruppen for seminaret var entreprenører og leverandører til byggeprosjekter, Arena Skog-klyngen og offentlige byggherrer. For mer utfyllende info om møtet, klikk her.

Saken ble også dekket av NRK Trøndelag.