Nå plantes det klimaskog

Publisert 16.05.2017

Nord-Trøndelag, Nordland og Rogaland gjennomfører i perioden 2015-18 et pilotprosjekt med planting av klimaskog.

Generelt om prosjektet

Dette prosjektet er en del av Stortingets klimaforlik fra 2012. Skogen skal plantes på nye arealer, dvs. på åpne eller gjengrodde arealer, for et økt karbonopptak. Gjennom prosjektet ønsker man å høste erfaringer med klimaeffekten, miljøkriterier og gjennomføring før en nasjonal ordning etableres. Tilskuddsordningen dekker alle kostnader ved etablering.

Den nord-trønderske satsningen

I Nord-Trøndelag planter man norsk gran ifb. med dette prosjektet. Gran er to til tre ganger mer effektiv enn lauvtre når det gjelder å ta opp og binde CO?. Prosjektet ledes av fylkesmennene i de aktuelle fylkene. I Nord-Trøndelag er dette Trond Rian. Han kan rapportere at de nå arbeider med å få realisert felt, i tett samarbeid med kommunene. De planlegger å få plantet 70 000 trær i vår (350 dekar), og mer til høsten. Informasjonstiltak er satt i gang, men det er likevel ikke så mange skogeiere som selv har meldt seg. Sju deltidsansatte skogpådrivere har funnet halvparten av feltene, der det nå planlegges planting. Noen miljøavklaringer og jordlovshensyn må tas. Sistnevnte er spesielt viktig i Nord-Trøndelag, da mange av de aktuelle feltene har en jordbrukshistorikk. Prosessen medfører en del byråkrati, og dette er nytt for kommunene. Pilotprosjektet virker derfor til å gi svært nyttig info med tanke på et framtidig nasjonalt prosjekt.

Her vises et aktuelt klimaskogfelt på Nærøy.

Man kan følge utviklingen

GINT (geografi i Nord Trøndelag) har etablert en GIS-analyse knyttet klimaskog i fylket, som en egen portal: http://www.gint.no/klimaskog På denne siden kan alle som vil følge utviklingen av prosjektet, og se hvor det er foreslått felter.

Denne nyheten er også lagt ut på arenaskog.no