Nytt sitka-sagbruk?

Publisert 02.05.2017

TFoU har begynt å se på mulighetene for etablering av et nytt sagbruk i Midtre Hålogaland -spesielt tilrettelagt for sitkagran.

Tømmertilgangen og markedsmulighetene i Midtre Hålogaland tilsier at et nytt sagbruk kan legges dit. Det viser et forprosjekt som er gjort ved TFoU. Det er ikke snakk om noe stort sagbruk, men da volumet sitkagran ser ut til å øke betraktelig i området de neste 20 årene, kan dette være en mulighet. De lokale bygg-entreprenørene har vist interesse for dette, da man gjerne vil bruke kortreist trevirke med tanke på klimaregnskapet. Les mer om saken på TFoUs hjemmeside.