Ulempe i konkurransen for norsk næringsliv

Publisert 08.08.2017

Modulvogntog tilpasset norske forhold har ikke lov til å kjøre på fylkesveinettet. Dette gir konkurransefortrinn for utenlandske aktører. 

Norge har som mål å redusere klimagassutslippene, bl.a. fra transportsektoren. Et virkemiddel i denne sammenhengen er bruk av modulvogntog. Disse øker lastekapasiteten med inntil 50 % og reduserer transportkostnadene med inntil 30 %. Utslippet av CO2 reduseres også vesentlig. Det ble åpnet for bruk av modulvogntog i Norge i 2014, men dette gjelder kun for en type vogntog som er mest egnet for vegnettet på kontinentet. Norsk næringsliv har stort sett investert i en annen type vogntog, tilpasset norske forhold. Disse har fortsatt ikke tillatelse til å kjøre på fylkesveinettet, noe som gjør at vi taper i konkurransen mot utenlandske aktører. Det har blitt foretatt en testkjøring i juni, der man testet ulike typer vogntog. Formålet med dette var å finne ut hva som skal til for å kunne åpne industristrekninger og tilførselsveier for flere typer modulvogntog. Mer om dette finner du på nationen.no.

Se også innspill fra flere organisasjoner ang. dette på treindustrien.no.