Snart kan bilister på Helgeland fylle gran på tanken.

Publisert 27.10.2017

Bilister på Helgeland kan trolig fylle biogass produsert på Helgeland på tanken allerede fra 2020. Skognæringsforum Nordland er med på satsinga.

– Jeg håper at bilister på Helgeland allerede fra 2020 kan fylle biogass produsert på et biogassanlegg på Helgeland. Det sier Shmil-direktør Håkon Johansen.

Sammen med Nordland Bondelag, avfallsbehandlingsselskapet Biomiljø i Mosjøen, forsøksanlegget LetSea på Dønna og Skognæringsforum Nordland er SHMIL en del av eierskapet i et biogassprosjekt som styres av Norsk institutt for Bioøkonomi på Tjøtta (NIBIO), under ledelse av seniorforsker Vibeke Lind.

På vegne av eierne fører NIBIO i pennen en utredning om potensialet for å bygge og drifte et biogassanlegg på og for Helgeland. Utredningen skal være ferdig vinteren 2018, og vil kort og greit svare på om et slikt anlegg er økonomisk og praktisk mulig å realisere.

– Mange biogassanlegg har tilgang til kun en eller to organiske komponenter. Et anlegg på Helgeland vil ha tilgang til organisk avfall fra alle primærnæringene. Dette gjør prosjektet ganske unikt, sier Lind.
Organisk avfall betyr i praksis husdyrskitt, kloakkslam, matavfall og fiskeavfall. I tillegg kommer avfall fra skogsdrift.

Les hele saken i Helgelendingen her

Foto: Morten Stene, TFOU