Ny og gammel bruk av tre i bygg

Publisert 13.11.2017

Det er behov for nettverks-  og kompetansebygging for at vi skal lykkes med både gammel og ny bruk av tre i bygg.

Det var konklusjonen etter under TINT – tre, innovasjon og tradisjon, i Mosjøen 1.-2. november. Gjennom prosjektet «Merverdi fra skogen» inviterte Skognæringsforum Nordland i samarbeid med Vefsn kommune, til seminar med tema gammel og ny bruk av tre i bygg.

Hva må til for å sikre riktig bruk av tre og teknikker i tradisjonshandverk knytta til bygningsvern, og hvordan bidrar vil til å øke den nye bruken av tre i bygg? Over 55 deltakere begge dager fikk godt faglig påfyll, og bidro til interessante diskusjoner og gode innspill.

Et bredt spekter aktører fra verdikjedene fra skogen, fra skogeiere og bygdesagbruk, til «selvbyggere», arkitekter og byggentreprenører deltok på seminaret. Aldersspredningen var også god, framtidas handverkere var representert med 13 elever fra CG2 byggfag ved Vefsn vgs, og erfaringen og den tradisjonsbaserte kunnskapen var representert med godt voksne bygdesagbrukere og handverkere. Forsamlingen stilte relevante og gode spørsmål til foredragsholderne, som villig vekk delte av sin erfaring og kunnskap.

Ekspert i tradisjonshansverk, Torbjørn Prytz fra Hattfjelldal (bilde t.v.), Prytz har bl.a. gjennomført restaureringarbeid på den gamle polstasjonen på Sydpolen. Her i engasjerende foredrag om gamle handverktekninkker og redskaper.  Dette fenget også de yngste deltakerne på seminaret, elevene fra VG2 byggfag ved Vefsn videregående skole. De meldte tilbake at de ønsker at Prytz trekkes inn i undervisninga!

Blide foredragsholder dag to, f.v.: Kolbjørn Verar Os, Røros bygningsvernsenter. Sophie Gjesdal Noach, WIP. Joakim Dørum, Green Avisers. Johannes Nilsson, Hunton. Crsten Hovind, Nordisk Massivtre.Irene Løken Gustafsson, Vefsn kommune. Geir Gladsø, Treteknisk, Stein-Petter Hillestad, tredriver i Nordland (FM).

Mosjøen er særlig kjent for den gamle og maleriske trehusbebyggelsen i Sjøgata. Dette er den lengste sammenhengende bebyggelsen av eldre trehus og -brygger i Nord-Norge. Arkitektonisk strekker byens bebyggelse seg ubrutt fra 1800-tallet og frem til i dag. En vesentlig grunn er at Mosjøen var en av få nordlandsbyer som ikke ble bombet under den andre verdenskrig. Dermed unngikk bebyggelse fra 1800-tallet og 1900-tallet å gå tapt.

Den røde tråden gjennom seminaret var etablering av et tre- og bygningsvernsenter i Mosjøen,
Det er tatt initiativ til å etablere en 3-årig prosjektstilling som skal bidra til å realisere planene om et Tre og bygningsvernsenter i Mosjøen. Under seminaret ble det gjennomført to arbeidsøkter for å konkretisere innhold og oppgaver for et slikt senter. Ungdommen bidrog med forslag til bruk av multimedia- og spillteknologi i formidlinga i et framtidig tre og bygningsvernsenter.Menge gode innspill som i etterkant er sammenstilt og vil overleveres ei arbeidsgruppa som vil videreføre arbeidet for å etablere et Tre- og bygningsvernssenter i Mosjøen.

Stort engasjement under gruppearbeider begge dager, her fra entregrenørgruppa første kvelden.

 

Her finner du foredagene fra seminaret:

1.november:

2.november:

Mosjøen er som alle andre byer, både gamle og nye byggeskikker og materialvalg preger bebyggelsen.