Globalt økende treproduksjon

Publisert 06.01.2018

FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon, melder at produksjonen av treprodukter på verdensbasis økte for syvende år på rad i 2016.

Foto av: SINTEF Byggforsk

Økningen skyldes bl.a. økonomisk vekst, ny produksjonskapasitet i Øst-Europa og en økende etterspørsel etter bioenergi. En forventer  at den økonomiske utviklingen vil vedvare og at etterspørselen etter fornybar energi vil bidra til at den positive trenden fortsetter inn i  2018.

Etterspørselen etter OSB-paneler og sponplater har størst økning, blant de ulike produktkategoriene. OSB-paneler fremstilles av trefiber og lim som presses sammen under høyt trykk og høy varme. Utvikling i produksjon av sponplater gikk fra en økning på 0,3 prosent i 2015 til 8 prosent i 2016, mens produksjonen av OSB-trepanel økte med 10 prosent.

Du kan lese mer om dette, og regjeringens politikk for å styrke treforedlingsindustrien i Norge på regjeringen.no og i Stortingsmelding 6 (2016-2017) «Verdier i vekst».