God Jul !

No snur sola og det blir lysare for kvar dag. Året 2018 har vore eit godt år for kystskogbruket på mange områder. Vi opplever stadig større forståing og engasjement for denne viktige grøne, fornybare næringa. Vi vil få nye utfordringar i 2019. I felleskap skal vi løyse dei ! Takk til alle som dagleg jobbar for skognæringa, – i…

Les mer

Wooden Wonder

De Havilland Mosquito bombers var laga av sitkagran (spruce), bjørk og balsa. Som kanskje det beste allierte kampfly under den andre verdskrigen kalla britane flyet «The Wooden Wonder». Det var såleis ikkje utan grunn at sitkagran vart planta mykje i Europa, også i Noreg etter krigen. Norske forsøksfelt i sitkagran saman med dei første hogstane i dag syner eventyrlege gode resultat dersom skogen er gammal nok.

Les mer

Har vi strukket oss for langt?

Hva er gale med produksjonsskog av sitkagran i kystskogfylkene? Er det slik at skognæringa fremstår som slem og grisk? Er skognæringa livredd for å stå rakrygga og si at vi tar svært godt vare på miljø og mangfold? Har vi strukket oss for langt?

Les mer

Noregs mest lønsame treslag

Sitkagran (Picea sitchensis)er sannsynlegvis Noregs mest lønsame treslag for skogeigar. Også fordi dette treet blir høgst, størst og kan leve lengst. Følg med på www.kystskogbruket.no denne veka, så får du heile svaret. Eventyrlege resultat etter 87 år Sitkagran (picea sitchensis) er sannsynlegvis Noregs mest lønsame treslag for skogeigar. Mest fordi treslaget blir høgast, størst i…

Les mer

Vil følgje opp Kystskogbruket

Sogn og Fjordane Fylkeskommune støttar oppfølginga av Kystskogmeldinga 2015 med kr 600 000 på lik linje med alle dei 9 fylkeskommunane frå Agder til Finnmark. Oppfølgingsarbeidet er i hovudsak planlagt som eit fireårig samarbeidsprosjekt retta mot skog- og trenæringa langs kysten Forrige veke løyvde Hovudutval for næring og kultur i Sogn og Fjordane 375 000…

Les mer

Aukande interesse for gardsvarmeanlegg

«Siste åra har me merka ein aukande interesse for gardsvarmeanlegg på Vestlandet» seier Karl Ludvig Ådland i Nærenergi Norge AS. Kysten gror igjen av lauvskog, energiprisane er stigande og grøn fornybar energi får auka fokus. I desember blir det arrangert fagdagar på Voss og i Rosendal for alle interesserte. Karl Ludvig Ådland i Nærenergi Norge…

Les mer

Robust skog for fremtidens klima

Artikkelen er skrevet av Spesialrådgiver Skognæringa Kyst SA, Bernt-Håvard Øyen. Et av de fremtredende fagfelt i internasjonal skogforskning omfatter adaptiv skogbehandling – hvordan man fremover skal tilpasse seg endringene som pågår – hvordan man skal bygge opp økonomisk og økologisk robuste skoger for et forventet fremtidsklima. Både i Nord-Amerika og ellers i Europa har man…

Les mer

Dårlege kommunevegar presentert for Hoksrud

Etter kaiopninga i Mandal 18. oktober vart landbruks- og matminister Bård Hoksrud informert om arbeidet som no er sett i gang i Kystskogbruket for å fjerne flaskehalsar på kommunevegane. Allskog, SB Skog, Vestskog og Nortømmer støttar arbeidet. Bakgrunnen er at inntil 75% av kommunevegane i kystskogfylka har flaskehalsar for tømmertransport. Ikkje tillate for vogntog Det…

Les mer