Kystskogbruket vi ha et næringsbasert skogbruk langs kysten – det innbefatter å kunne bruke utenlandske treslag

Publisert 26.05.2018

I skogpolitiske drøftinger dukker det jevnlig opp påstander om verdiskaping og ringvirkningene som følger av at det produseres trevirke i skogen. Spørsmålet om hva skogen betyr for det norske samfunnet er selvsagt interessant for sektorens deltakere, men også for mange andre.

Foto: Arne Steffenrem

Klima- og Miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet om å utrede et forslag om innføring av et generelt forbud mot bruk av utenlandske treslag med betydelig risiko for norsk natur. Konsekvenser for skogbruk, klima og karbonbinding i skog skal inngå i utredningen

Kystskogbruket ønsker å synliggjøre den positive effektene utenlandske treslag har for skognæringa, verdiskapinga og ikke minst klimaeffektene. Næringa forlanger at konsekvensene for skogbruk, klima og karbonbinding bygger på faglighet og kunnskap og at skogbrukets hovedkilder for arealbruk og forskning vektlegges i utredningen.

En kunnskapsbasert forvaltning betinger at ulike sider av bruken synliggjøres og at det på rasjonelt vis klarer å avveie fordeler og ulemper. For skogbruket er det viktig å kunne bruke de beste egnede treslag til enhver tid. Utenlandske treslag er eneste alternativ på enkelte områder langs kysten.

Kystskogbruket vil legge trykk på saken framover.

 

Oppsummerte fakta om utvalgte utenlandske treslag i Norge.