Årsmøte i Rogaland Skognæringsforum startet med seminar og Grønn frokost!

Publisert 28.08.2018

Rogaland Skognæringsforum og Stiftelsen Grønn by inviterte i samarbeid til Grønn frokost i Statens Hus i Stavanger 22. august

Den nye tredriveren i Rogaland Kristin Bryne-Sandvik med erfaring fra Veidekke, sirkulærøkonomi og bærekraftige forretningsmodeller, presenterte sin oppstart og mål for arbeidet; nemlig varig ordning for god rådgivning innen bruk av tre i regionen. Foto Kristin Wigum.

Over hundre oppmøtte fra treindustrien, Kystskogbruket, byggenæringa, politikken og forvaltninga fikk med seg et innholdsrikt program om bruk av tre i offentlige bygg og en utdypet presentasjon om sensasjonell bruk av tre i SR-bygget i Stavanger. 

Tredriver i Møre og Romsdalen Christina Qvam Heggtveit fortalte om sine erfaringer som tredriver og hvordan hun har bygget opp et nettverk med alle kommunene i fylket for utvikling og deling av kompetanse innen offentlige anskaffelser og bruk av tre i bygg. Prosjektleder og kysttredriver for Kystskogbruket, Kristin Støren Wigum, presenterte oppstarten for prosjektet FoU, innovasjon og trebruk.

Christina Qvam Heggtveit fortalte om sine erfaringer som tredriver

Årsmøtet i Rogaland Skognæringsforum med styreleder Olaf Gjedrem gjorde ekstra stas på Jan Ivar Rødland, nylig avgåtte styreleder i Skognæringa Kyst SA, for hans støtte til forumets oppstart og virke som nestleder i forumet.  Rogaland Skogforumet har i dag i overkant av 30 medlemmer og fast sekretær, Gerd Inger Aarnes

Olaf Gjedrem (til venstre), leder for Rogaland Skognæringsforum, takker av Jan Ivar Rødland for arbeidet som er gjort over en lengerer tidsperiode for Kystskogbruket.