64 millionar kroner til nye tømmerkaiar

Publisert 25.09.2018

Åtte tømmerkaier fekk igår tilsaman 64 millionar kroner i tilskot frå Landbruksdirektoratet. Kaiane er viktige både for å kutte transportkostnader og mange stader avgjerande for at skogeigarane i det heile skal kunne drive eit rasjonelt skogbruk.

Tømmerkaiane som no har fått tilskot ligg i Mosjøen, Nærøy, Orkanger, Skodje, Fjaler, Sauda, Arendal og Drammen.

Glede i Nærøy kommune i Trøndelag som har fått 8,6 millionar kroner til tømmerkaien på Marøystrand.
F.v Per Arne Løvhaugen frå Allkskog, Dag Okkenhaug Bævre og Rune Saursaunet frå Fylkesmannen i Trøndelag, skogpådriver Knut Sklett, varaordfører i Nærøy Rune Arstein, skogbruksjef i Bindal Karl Erik Solum, skogbruksjef i Nærøy Egil Solstad og Kjersti Kinderås i Arena Skog, Trøndelag.
Det er Emilsen Fisk As som er eigar av tømmerkaien på Marøystrand. Det vil venteleg gå inntil 25000 kubikkmeter tømmer over kaien som vil få ei totallengde på 60 meter.
Foto: Helge Kårstad

282 millionar kroner frå staten
Sjøtransport av tømmer er miljøvenleg og ofte einaste måten for å få transportert skogvirket fram til skogindustien i Norge eller til utanlandsk skogindustri. Denne regjeringa har satsa sterkt på å medverke til å bygge ut tømmerkaiar. I perioden 2012-2018 er det gitt tilsaman 285 millionar kroner til 23 kaiprosjekt. Staten har gitt inntil 80% av totalkostnaden ved kvart anlegg fordi ein ser på dette som ein del av det offentlege vegnettet i Norge. Det har dessutan vore ei tverrpolitisk semje om å få meir av tungtrafikken frå veg til bane og sjø.


Åtte tømmerkaier har fått tilsaman 64 millionar kroner i tilskot frå Landbruksdirektoratet. Kaiane er viktige både for å kutte transportkostnader og er mange stader avgjerande for at skogeigarane i det heile skal kunne drive eit rasjonelt skogbruk.
Tømmerkaiane som no har fått tilskot ligg i Mosjøen, Nærøy, Orkanger, Skodje, Fjaler, Sauda, Arendal og Drammen.

Prioritert i to Kystskogmeldingar
Kystskogbruket har prioritert ei utbygging av infrastruktur i kystskogfylka i 2 Kystskogmeldingar (2008 og 2015). Bakgrunnen har vore at kystskogfylka har relativt sett den sterkaste auken i hogstkvantumet i landet på grunn av skogreisinga etter krigen. Samtidig har fleire av kystskogfylka hatt dei høgaste transportkostnader for tømmer i landet, – ofte kring det doble av i innlandet.

 

Her kan du lese meir om årets tildeling av tømmerkaimidlar: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/infrastruktur/tommerkaier/64-mill-kroner-til-utvikling-av-t%C3%B8mmerkaier