Trepartsamarbeidet i Kystskogbruket

Publisert 01.01.2019

Nokre av deltakarane på møtet idag. Fv. Heidi Bjønnes Larsen frå Hordaland fylkeskommune, Kristin Støren Wigum som er tilsett i Skognæringa Kyst og arbeider med Innovasjon og Trebruk og ytterst t.h. Kjersti Irina Kosanoff Aronsen frå Finnmark fylkeskommune.
Foto: Helge Kårstad
Nokre av deltakarane på møtet idag. Fv. Heidi Bjønnes Larsen frå Hordaland fylkeskommune, Kristin Støren Wigum som er tilsett i Skognæringa Kyst og arbeider med Innovasjon og Trebruk og ytterst t.h. Kjersti Irina Kosanoff Aronsen frå Finnmark fylkeskommune. Foto: Helge Kårstad
Trepartsamarbeidet i Kystskogbruket har vore samla på Gardermoen i 2 dagar. Klimaskog, skogvern, truslar mot sitkagran, kommunevegar, innovasjon og trebruk har vore sentrale tema.

Nokre av deltakarane på møtet idag. Fv. Heidi Bjønnes Larsen frå Hordaland fylkeskommune, Kristin Støren Wigum som er tilsett i Skognæringa Kyst og arbeider med Innovasjon og Trebruk og ytterst t.h. Kjersti Irina Kosanoff Aronsen frå Finnmark fylkeskommune.
Foto: Helge Kårstad

Trepartsamarbeidet i Kystskogbruket er viktig og på mange måtar unikt i norsk næringssamanheng.
I løpet av dei siste 10-året har samarbeidet utvilsomt medverka til betre rammevilkår for skognæringa, særleg innafor infrastruktur.
Samarbeidet består av Skognæringa Kyst (bedriftene), fylkesmennene (fylkesmannsgruppe) og fylkeskommunane (gjennom Felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram).

Tema for denne samlinga var m.a. skogvern, klimaskog, utanlandske treslag (sitkagran og lutzgran), infrastruktur (kommunevegar), innovasjon og trebruk.
Landbruksdirektoratet v/ Torleif Terum orineterte m.a. om tema kring skogbruk/ skognæring i den nye regjeringsplattforma.

Fylkesmannsgruppa under leiing av fylkesskogmeister Stein Bomo (Rogaland) held delvis separate møter, der m.a. Bjørn Einar Rakstang frå Skogkurs orienterte om innhaldet i kurstilbodet «Kompetansepakken».