Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Arkiv for 2019

Med trua på klimavenlege trebåtar

Jørn Magne Flesjå frå Finnøy i Rogaland må seiast å vere ein ekte naturforvaltar i det grøne skiftet. Etter utdanning ved båtbyggjarskulen i Jondal starta han Ryfylke Båtbyggeri i 1993. I dag har han 2 tilsette, rikeleg med arbeid og trua på ei lys framtid for klimevenlege trebåtar.Tekst og foto: Helge Kårstad Særeige industrilokale– «Eg…

Les mer

Populær temakonferanse om nettverksbygging i skognæringa

Kvinner i Skogbruket (KiS) inviterte til temakonferanse om nettverksbygging i skognæringa på Holmen Gård i Verdal til glede for en engasjert gjeng med damer – alle med en fot – eller to – i skogbruket. En undersøkelse gjennomført av KiS viser at kvinnelige skogeiere ønsker å styrke det skogfaglige kunnskapsgrunnlaget, samt at det er stor…

Les mer

Seminaret TREmuligheter vel gjennomført

– Framtida er TREffsikker! En innholdsrik dag med sterkt faglig program om innovativ og framtidsrettet trebruk ble vel gjennomført da Seminaret TREmuligheter gikk av stabelen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Møteleder Karin Hovde i KUN ledet forsamlingen med stor overvekt av damer igjennom et rikt program. Første foredragsholder var rektor i Nord Universitet Hanne Solheim Hansen…

Les mer

Millionar i gevinst

Det kommunale vegnettet i kystskogfylka er ifølge veglista ekstremt dårleg. I Vestlandsfylka er ca. 75% av kommunevegane ikkje tillate for vogntog. Knapt noko land i Europa har så dårlege distriktsvegar.På oppdrag frå Kystskogbruket har NIBIO rekna ut at det berre i Sogn og Fjordane årleg kan sparast inntil 3 millionar kroner om dei viktigaste kommunevegane…

Les mer

Kystskogkonferansen 2019

Årets utgave av Kystskogkonferansen går av stabelen tirsdag 5.november 2019 i Clarion Hotel Bergen Airport. Det faglige temaet denne dagen vil omhandle foryngelse av skog. Grundig foryngelse av skogen etter hogst er et av de viktigste tiltakene skogeier kan utføre for framtidig produksjon, kvalitet og inntekt fra egen skog. Vi setter derfor av en hel…

Les mer

Viktig i eit klimaperspektiv

Mykje folk frå skognæring, hamnenæring, kommunar og fylke var samla då landbruks- og matminister Olaug Bollestad opna Egersund Tømmerterminal denne veka. Eit aktivt skogbruk er viktig for sysselsetjing og verdiskaping, men også viktig i eit klimaperspektiv sa ministeren mellom anna.Vi har denne gongen laga ein bildereportasje frå opninga.Tekst og foto: Helge Kårstad

Les mer

Statsråden opnar Egersund Tømmerterminal

Mandag 2. september klokka 11.00 vil landbruks- og matminister Olaug Bollestad opne Egersund Tømmerterminal. Terminalen sikrar skogeigarane i regionen ein framtidig tilgang til sjøtransport og medverkar til relativt store kutt i logistikk- og fraktkostnader for skogsvirke Med ein prislapp på 24 millionar kroner, der staten ved Landbruks- og matdepartementet har løyvd 19 millionar kroner i…

Les mer

Enorm gevinst for klima, samfunn og skogeiere ved bruk av utenlandske produksjonstreslag

Forskningsrapporten «En sammenligning av produksjonen hos vanlig gran og sitkagran i Norge» ble nylig sluppet av NIBIO.  Den bygger på langsiktige feltforsøk fra 1950-tallet fra Rogaland til Troms og resultatene viser at det er store gevinster å hente for klima, samfunn og skogeiere langs kysten. Resultatene viser at sitka på Vestlandet produserer 38 % mer…

Les mer