Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Arkiv for 2019

Minneord Jan Olsen

Vi har med sorg mottatt beskjed om at Jan Olsen døde fredag 8. november, 69 år gammel. Jan var en dyktig, arbeidsom og kunnskapsrik mann, som var utdanna skogbrukskandidat fra Norges Landbrukshøgskole. Hele sin yrkesaktive karriere arbeidet han i skogbruket. Først med tømmertransport hos Transportbrukernes Fellesorgan, deretter som kommunal skogbrukssjef i Midtre Gauldal og Verdal,…

Les mer

Ei strategisk hamn for tømmer

Harstad Havn KF har store planar for utbygging av terminalen på Rødskjær. Hamnesjef  Lennart Jenssen understrekar den strategiske plasseringa av denne fleirbrukshamna i Nord-Norge og inviterar no skognæringa inn i prosjektet. – «Dette er også den beste plasseringa for ein tømmerkai for kommunane Harstad, Kvæfjord, Skånland, Evenes og Tjeldsund» seier sagbrukseigar Arild Kulseng-Hansen som også…

Les mer

Vil støtte skognæringa

Arbeidet på den nye fleirbrukskaia i Nærøy i Trøndelag starta nyleg opp, og vil vere ferdig kring årsskiftet. Familiebedrifta Emilsen Fisk AS går inn med relativt mykje kapital i anlegget, og seier m.a. at dei vil støtte ei lokal, grøn og framtidsretta skognæring Tekst og foto: Helge Kårstad Eit prioritert områdeNedslagsfeltet til den nye tømmerkaia…

Les mer

Taubanesamling 2019

Vil du sjå verdas mest avanserte skogsdrift i bratt terreng.Kom til Sandane i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane fredag 15. november. Her blir det både fart, spenning, faglege innspel og gode diskusjonar. Du er og Velkommen !Årets Taubanesamling føregår på Kvitenes, Sandane i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Det blir oppmøte på Gloppen Hotell…

Les mer

Kystskogkonferansen 2019

Årets utgave av Kystskogkonferansen går av stabelen tirsdag 5.november 2019 i Clarion Hotel Bergen Airport. Det faglige temaet denne dagen vil omhandle foryngelse av skog. Grundig foryngelse av skogen etter hogst er et av de viktigste tiltakene skogeier kan utføre for framtidig produksjon, kvalitet og inntekt fra egen skog. Vi setter derfor av en hel…

Les mer

Vi må legge til rette for mer skogbasert industri i Nordland

Interesserte politikere i panelet

Interesserte politikere møtte skognæringa i Nordland på seminar i Mosjøen før valget. Skog som en del av klimaløsningen og skogbasert industri ble løftet fram av både innledere og politikere.   Den 26. august arrangerte Skognæringsforum Nordland skogpolitisk seminar i Mosjøen. Under tittelen «VISJONER FOR EI BÆREKRAFTIG SKOGNÆRING I NORDLAND» ble politikerne presentert skogfaglige fakta for…

Les mer

Med trua på klimavenlege trebåtar

Jørn Magne Flesjå frå Finnøy i Rogaland må seiast å vere ein ekte naturforvaltar i det grøne skiftet. Etter utdanning ved båtbyggjarskulen i Jondal starta han Ryfylke Båtbyggeri i 1993. I dag har han 2 tilsette, rikeleg med arbeid og trua på ei lys framtid for klimevenlege trebåtar.Tekst og foto: Helge Kårstad Særeige industrilokale– «Eg…

Les mer

Populær temakonferanse om nettverksbygging i skognæringa

Kvinner i Skogbruket (KiS) inviterte til temakonferanse om nettverksbygging i skognæringa på Holmen Gård i Verdal til glede for en engasjert gjeng med damer – alle med en fot – eller to – i skogbruket. En undersøkelse gjennomført av KiS viser at kvinnelige skogeiere ønsker å styrke det skogfaglige kunnskapsgrunnlaget, samt at det er stor…

Les mer