Skogpådriver på plass på Indre Helgeland

Publisert 25.04.2019

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 25.04.2019

Nordland har endelig fått egen skogpådriver. Svein Yngve Hegland starta i mars opp i jobben som skogpådriver for Indre Helgeland.

Skognæringsforum Nordland har siden 2015 jobbet for å få på plass skogpådriverordning også i Nordland. De fem kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Hemnes og Rana har bidratt med planlegging og prosjektmidler. Øvrig finansiering sørget Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Helgeland Skogselskap for. Alle disse aktørene utgjør styringsgruppa for prosjektet.

Skognæringsforum Nordland retter stor takk til trepartssamarbeidet i Nordland, med politisk representant Arve Knutsen, administrativ representant Henry Andorsen i Nordland fylkeskommune, og landbruksdirektør John Kosmo, og fylkesskogmester Geir Sund hos Fylkemannen, for drahjelp og støtte for å få prosejktet på plass.

Foto: Wiggo Bråten, Statskog

Svein Yngve Hegland er 24 år, kommer fra Grong, har en bachelor i skogbruksfag fra Evenstad. Av relevant erfaring har Svein Yngve rukket å få et års praksis som skogsarbeidet for SB-Skog, med ansvar for arbeidslag på linjerydding. 

Prosjektet skal gjennomføres i nær dialog og samarbeid med de skogansvarlige i de fem kommunene. Arbeidet har er planlagt gjennomført med aksjonsretta innsats ut fra geografi og tema, med hovedvekt på skogkultur og skogsveg. Kontorsted er Fjellfolkets Hus i Hattfjelldal.

Hattfjelldal vil dermed være lokalitet for det største skogfaglige miljøet i Nordland, med kommunal skogbrukssjef, samt kontorsted for to stillinger i Statskog, en stilling i Allskog og skogpådriverstilling. Miljøet har tatt godt imot Svein Yngve, og kommunen har i tillegg bidratt for å få på plass bolig for den nye skogpådriveren.

Svein Yngve skal drive oppsøkende virksomhet mot skogeier for veiledning og kompetansebygging. Aktuelle aktiviteter og tiltak i prosjektet er Aktivt Skogbrukskurs, skogdager, andre kurs og kompetansehevende tiltak.I tillegg er målet at prosjektet skal bidra til økt samarbeid mellom de ulike aktørene i skogbruket. Målet er økt skogbilveg-bygging og mer skogskjøtsel i regionen.

Vår nye skogpådriver er en blid og trivelig kar, som er flink til å omgås folk. Svein Yngve er gjennom oppvekst og diverse sommer- og helgearbeid i skole- og studietida godt kjent med landbruksnæringa. For regionen Indre Helgeland vil dette være en god balast. Som alderen tilsier, har Svein Yngve kort fartstid i skogbruket, men det kompenseres med stor læringsvilje og ydmyk tilnærming til andres kompetanse og erfaring. Vi ser fram til å følge Svein Yngve i prosjektarbeidet!

Første arrangement i regi prosjektet blir fagdag med tema Skogsbilveg og tømmertransport, som gjennomføres på Marka vgs. 5. juni, i samarbeid med Skognæringsforum Nordland.