Skogkurs: Storsatsning på nettkurs for entreprenører og maskinførere

Publisert 09.06.2020

Skogkurs

Med betydelig støtte fra Kompetanse Norge setter Skogkurs opp 36 nettkurs for entreprenører og skogsmaskinførere. Samtlige kurs er gratis og gjennomføres innen utgangen av august – de fleste før ferien.

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater
Her er det 4 kurs: ett er gjennomført, to kurs går i juni og ett settes opp i august. Kursene går over 10 bolker på tre timer.

Bygging av skogsbilvei
Dette er et nettkurs for entreprenører som bygger, ombygger, ruster opp og vedlikeholder skogsveier. Kurset går over 4 dager á 2,5 timer. Totalt 10 timer.

Sju 3-timers kurs for skogsentreprenører og ansatte
Hvert kurs er et selvstendig kurs med egen påmelding. Kursene er satt opp for gjennomføring på dagtid eller kveldstid. Kurstemaer er:

• Digitale hjelpemidler
• Enkel innføring i QGis
• Sporløs kjøring
• Norsk PEFC Skogstandard forelesning
• Norsk PEFC Skogstandard – nettkurs individuelt
• Kostnadskalkulasjon av skogsdrift I
• Kostnadskalkulasjon av skogsdrift II

Mer informasjon finner du på nettsidene til Skogkurs.