Taubanesamling i Øyer

Publisert 28.06.2020

Frå taubanesamlinga i Ørsta i 2017. Med sjølvlaga talarstol fortale taubaneentreprenør Vidar Rørvik om driftsopplegget til ei stor forsamling med tidlegare landbruks- og matminister Jon Georg Dale i spissen. 
Meir detaljert program for skogdagen og taubanesamlinga i Øyer 28. august 2020 vil kome etter ferien.
Frå taubanesamlinga i Ørsta i 2017. Med sjølvlaga talarstol fortale taubaneentreprenør Vidar Rørvik om driftsopplegget til ei stor forsamling med tidlegare landbruks- og matminister Jon Georg Dale i spissen. Meir detaljert program for skogdagen og taubanesamlinga i Øyer 28. august 2020 vil kome etter ferien.

Du er invitert til stor skogdag med tema bratt terreng. Det skjer i Øyer kommune i Gudbrandsdalen fredag 28. august. Set av dagen no!

Skogdagen i Øyer er eit samarbeid mellom Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Glommen Mjøsen Skog, Norsk Taubanelag og Kystskogbruket.
Dei to største taubaneentreprenørane i Norge vil demonstrer ulike driftsmåtar i bratt terrenng.
Meir detaljert program vil kome rett etter sommarferien, men set av denne dagen allereie no.
Torsdag 27. august (kvelden før) vil det bli arrangert årsmøte i Norsk Taubanelag på hotell Scandic Hafjell. Alle interesserte er velkomne også til årsmøtet, som utanom vanlege årsmøtesaker vil innhalde eit kort fagprogram. Eventuell overnatting på Scandic Hafjell hotell må du ordne sjølv.

Førebels program for skogdagen i Øyer, fredag 28. august 2020
Taubaneentreprenør Torbjørn Frivik er også leiar i Norsk Taubanelag. Han stiller med eit av sine 4 lag, og demonstrar skogsdrift oppover lia til standplass ved bilveg.
Eksempel foto: Frå Bygstad i Sunnfjord kommune i Vestland

Ein vinsj (T-winch) som held hogstmaskina i bratt terreng vil bli demonstret på skogdagen.
Utstyret vart for første gong i Skandinavia synt på ein skogdag i Jølster i 2018, då demonstrert av Sunnfjord Skog (bilde).
Eksempel foto: Helge Kårstad
Taubaneentreprenør Vidar Rørvik vil demonstrere slepebane nedover til skogsveg med denne nye norskproduserte vinjsen (Owren 450)
Eksempel foto: Geitvik i Austefjord i Volda kommune i Møre og Romsdal, v/ Vidar Rørvik