Høstlektyre

Publisert 31.08.2020

Skogreising foto Rasmus Stokkeland

Siste planten er i bakken, plantesesongen er over. Da er det bare å lene seg tilbake og finne noe godt lesestoff. Godt og nytt lesestoff er det en del av, som samtidig kan kombineres med en synfaring. Her er en liten oppsummering.

Nesten alt av årets planter, denne hengeren inneholder 40 000 stk foredlet gran som skal gå med til skogreising av 140 nye dekar. Når er hengeren tom og alt er godt.

Verdens skoger reduseres!

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), publiserte nylig verdens skogressurs vurdering. Denne rapporten publiseres hvert femte år og tar for seg utviklingen av verdens skogressurser de siste 30 årene. I år har Norge bidratt sterkt i dette arbeidet.

Kort oppsummert. Avskogingen av verdens skogareal fortsetter globalt, men hastigheten er blitt redusert. For verdensdeler som Asia, Osiania og Europa har vi en påskoging og en økning av skogarealet de siste 10 årene. Men for verdensdelene Sør-Amerika og Afrika fortsetter avskogingen, for sistnevnte øker den kraftig. Mens det i Nord og Mellom-Amerika er tilnærmet stillstand. I Norge har vi en avskoging på 50 000 dekar i året.

Hele rapporten finner du her😊

Europas skogareal øker, men bør utvides og plantasjeskog bør utvikles

Det Europeiske skogforskningsinstituttet (EFI) har også lansert en rapport på skog og skogbrukets rolle, og sett konkret på plantasjeskogbruket i de europeiske skoger.

Kort oppsummert. Plantet skog og plantasjeskog (to forskjellige ting) utgjør 7 % av skogarealet i Europa. Men står for 33 % av avvirkningen. Vi er helt avhengig av skog og skogbruk for å kunne levere gode økosystem-tjenester og det råstoffet som blir etterspurt i markedet. Plantet og plantasjeskog vil og bør økes i fremtiden, men det må gå hånd i hånd med en genetisk bevaringsplan, og fauna og flora. Selv når det fokuser på forsyning, kan plantasjer også bidra sterkt til økosystem-tjenester, spesielt karbonlagring, substitusjon av fossile kilder og rekreasjon. Skogplantasjer, der det er passende, trenger å være et integrert komponent i forvaltningen av nasjonale ressurser.

Publikasjonen finner du her

Fremtidig behov for den norske skogressursen og fremtidig utvikling av skogbasert industri. Prosess21 er gjennomført.

Prosess21, hva er det? Kort oppsummert så ble Prosess21 etablert av Nærings-og fiskeridepartementet i 2018. Hovedoppgaven er å gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling og nye virksomheter i prosessindustrien. Ulike industriprosjekter i Norge har et prosjektert behov på 14-20 mill. fm3 råstoff fra skogen fram mot 2050 (utover dagens avvirkning). Med dette industrigrunnlaget MÅ skogplanting ligge på et høyest mulig nivå. Man må altså øke replantingen og skogreising av nye områder. Videre anbefaler gruppen at prosessindustrien fokuserer på produkter med høy verdiskapning og som støtter opp under eksisterende industri, og at lavverdig råstoff og biprodukter fra produksjonsprosessene benyttes til bioenergi og biodrivstoff.

Rapporten fra Prosess21 finner du på vår hjemmeside kystskogbruket.no

Hvis du vil ha en muntlig gjennomgang av rapporten fra leder av ekspertgruppen Gisle Johansen kan du se den her:)En godbit, praktisk forskning fra Norge

Å sitte inne og lese kan man gjøre når det regner. Men en skogstur, når det byr seg, kan nok være det beste både for læringen og for motivasjonen.

Det meste av våre skjøtselanbefalinger bygger i dag på de langsiktige feltforsøkene som gjøres av NIBIO. Disse kan benyttes til læring for alle skogbrukere og skoginteresserte. Her kan du finne gode lokale tilpasninger, både på treslag og på behandling.

Hvor finner man de? Alle langsiktige feltforsøk ligger nå ute i Skogportalen, her kan du søke på fylke, treslag og skjøtselregime og deretter reise ut på en liten synfaring.

Gå inn på NIBIO`s database, velg fylke, velg hva du ser etter, produksjon, tynning eller eks. grøfting. Da får du opp en liten liste som denne.

NIBIOs database gir deg som skogbruker en anledning til å spisse skjøtsel, treslag og eks treantall til veldig lokale forhold. langt utover de generelle anbefalingene vi har på regionnivå.
Etter at du eksempelvis har valgt Rogaland og Suldal kommune får du opp alle langsiktige feltforsøk

Når du har funnet det du ønsker å synfare går du inn på skogportalen.no, finner hvor det ligger. Her må du langt nok «ned» i kartet til at du kan aktivere dette under «ekstern» og «langsiktige feltforsøk»

Du må zoome deg inn frem til du når 1:80000, da kan du krysse av for “langsiktige feltforsøk” som du finner under “eksterne” som ligger helt nederst i menyen. Her fant vi det ene feltforsøket i Suldal:)


Så planlegger du helgebesøk, ferie eller bryllupsreise til ditt nærmeste og mest interessante forsøksfelt, for å styrke kampmoralen og innsatsen i skovbruket.

Undertegnede måtte ta seg en tur innom Alstahaug i Nordland i ferien for å se på diverse forsøksfelt på treslag. Fikk omvisning fra tidligere studiekamerat og nåværende bestyrer av planteskolene i Nordland, Bjørn Borgan. Bak oss ser vi et felt med sibiredelgran, som vi kan slåfast, at i alle fall denne proveniensen IKKE er særlig godt egnet. Foto Birgit S. Hagalid.

En del av disse forsøkene kan være avviklet eller avvirket. For de som er avviklet kan skogen og resultatet av forskningen fortsatt stå på rot, de vil fortsatt finnes i databasen til NIBIO og resultatet og læringen er fortsatt like god.

Resultatet fra felten ovenfor. Sist revidert i 2012