Statsråden opnar Risøyhamn tømmerkai

Publisert 24.08.2020

just noko redusert

Tysdag 22. september kl. 10.45 vil statsråd Olaug Bollestad kome til Risøyhamn på Andøy i Nordland for å opne ein tømmerkai i ei ny fleirbrukshavn like ved hurtigrutekaia.
Tekst og foto: Helge Kårstad

Ordførar Knut Nordmo er glad for at statsråden vitjar Andøy kommune  denne dagen, der fleire andre møter også står på programmet. Programmet på tømmerkaien vil vare til kl. 12.00. Arrangementet er opent for alle, og vi reknar sjølvsagt med godt oppmøte av skogsfolk seier Nordmo.
Nyleg er det starta hogst i Andøy, i hovudsak sitkagran og lutzgran.
Ein tømmerkai på øya er heilt nødvendig for at ein skal kunne drive eit lønsamt skogbruk. Skogbrukssjef Gjermund Pettersen fortel om stor interesse for hogst av skog, men er uroar over at det ikkje er mogeleg å skaffe nok sitkaplanter etter hogst.

Det er ein imponerande høg skogproduksjon på Andøya. Skogbruksjef Gjermund Pettersen (midten) seier at sitkagran og lutzigran produserar omlag det doble pr. dekar av kva vanleg gran gjer i desse områda. Kvaliteten er også svært god berre skogen blir gammal nok. Biletet frå 2017 er teke i Andøy og viser elles f.v. Ole Bakke, Allskog og ytterst Bjørn Næsvold, tidlegare Allskog.