Rune Hedegart blir ny prosjektleder i Skognæringa Kyst

Publisert 25.11.2020

Kystskogbruket i Nordland

Rune Hedegart starter opp som ny prosjektleder i Skognæringa Kyst

Rune er 53 år og bosatt med familie på Inderøy i Trøndelag. Han er utdanna forstkandidat fra Ås, og har en allsidig bakgrunn fra yrkeslivet. Han har blant annet vært skogbrukssjef, både i Balsfjord (Troms) og Inderøy (Trøndelag). Videre har han arbeidet hos Fylkesmannen i Trøndelag, som daglig leder i Skogselskapet i Trøndelag, og som daglig leder i Midt Norsk Skogsenter. Rune har også erfaring som journalist. Siden 2009 har Rune arbeidet i Trøndelag Fylkeskommune som rådgiver, og senere seniorrådgiver, for klima, energi og miljø.

Rune tiltrer stillinga i Skognæringa Kyst seinest 1. mars neste år. Han vil også utføre oppgaver på satsingsområdet Skogressurser i WoodWorks! Cluster. Vi er glad for å få med oss en så kompetent og offensiv medarbeider på laget, og ønsker han velkommen – og lykke til i en viktig funksjon for næringa vår.