Naturlig utbredelse av gran i Norge

Publisert 08.04.2021

Nibio har nylig kommet med rapporten «Naturlig utbredelse av gran i Norge” (Nibio rapport nr. 111 2020). Man har pleid å si at “grana går til Rana” for å beskrive granas naturlige utbredelse i Norge. Men rapporten viser at grana faktisk er naturlig utbredt over det meste av Norge; “Vanlig gran opptrer med spontane forekomster i alle norske fylker, regioner og landsdeler, fra kyst til høgfjell”, skriver forfatterne Bernt-Håvard Øyen og Per Holm Nygaard. 

Spontan granskog på Vestlandet, i form av større skoger og skogbestand, er rapportert fra Ryfylke, Voss og Hardanger, Nordhordland, Indre og Midtre Sogn, Romsdal og Nordmøre. Til sammen utgjør naturgranforekomstene vestafjells inklusive Rindal i underkant av 50 000 dekar, en dobling siden 1920-tallet. Nord for Polarsirkelen, i Salten, Indre Troms og i Finnmark, er de spontane

granforekomstene i hovedsak enkelttrær og smågrupper som dekker et beskjedent areal. Både vestafjells og i Nord-Norge nord for Salten, er hovedinntrykket at gran i løpet av de siste 600 år

har spredd seg over høgfjellsplatå og vidder, og at man fortsatt er i en tidlig fase av denne spredningen.

Rapporten kan du lese i sin helhet her