God Jul fra oss i Skognæringa Kyst

Året 2021 nærmer seg slutten, og det er tid for å reflektere litt over året som har gått. Vi som har jobba i Skognæringa Kyst, som representerer skog- og trenæringa i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, har hatt et hektisk år. Vi har avslutta det store prosjektet på innovasjon og trebruk, vi har holdt oppe trykket på…

Les mer

Barkbiller på frammarsj

Sveriges landbruksuniversitet (SLU) har taksert skogskader fra barkbiller, og undersøkelsen viser en kraftig økning i angrepene. I perioden 1950 til 2017 ble totalt 10 millioner m3 skog skadet. De siste fire årene, fra 2018 til 2021, er 27 millioner m3 skadet. Bare i 2021 var skadenivået 8,2 millioner m3. Prosjektleder for «Stoppa borrarna» ved Skogsstyrelsen…

Les mer

Full fart etter korona

Det har gått tregt med utbygging av tømmerkaier siste året. Mykje skuldast korona. Men i løpet av 1. halvår 2022 reknar vi med at prosjekt i Mandal, Kvinnherad, Bjørnafjorden, Stord, Åndalsnes, Brønnøysund, Sørfold, Steigen og Stokmarknes kjem raskt i gang. Venteleg vil Børnes tømmerkai, Kvinnherad i Vestland vere først ute.Tekst og foto: Helge Kårstad Kvinnherad…

Les mer

The forest carbon debt illusion

Svenske Skogsindustrierna kom for litt tid siden med rapporten The forest carbon debt illusion. Rapporten analyserer sirkulasjonen av karbon og hvilken effekt dette har for atmosfærisk CO2 for alternative forvaltningsregimer for den svenske skogen. Ytterpunktene er slik skogen faktisk har blitt forvaltet i den ene enden og et scenario der man hadde latt all svensk…

Les mer

Biologisk mangfold i granplantefelt i kyst- og fjordstrøk i Norge

På oppdrag fra Kystskogbruket har Nibio laget en rapport med tittelen «Biologisk mangfold i granplantefelt i kyst- og fjordstrøk i Norge» (Nibio rapport nr. 149 2020). Rapporten baserer seg på litteraturstudie. Det viser seg at det er gjort få vitenskapelige studier på denne tematikken i Norge, og mange artsgrupper er ikke undersøkt. Forfatterne, Per Holm…

Les mer

Sjøvegen ekstremt viktig

Dagleg leiar i Norsk Biobrensel Ole Kristian Hodnemyr rosar utbygginga av Strømsvika i Mandal og seier at sjøvegen er blitt ekstremt viktig for føretaket hans som stadig set rekordar. – Vi kjøper no årleg kring 100 000 kubikkmeter skogsvirke (lauv- og barvirke) som råstoff for fast biobrensel og leverar varme m.a. til Forsvarsbygg, Finnfjord Smelteverk…

Les mer

WoodWorks arrangerer webinaruke 29 nov – 03 des!

Velkommen til WEBINARUKA! WoodWorks! Cluster sin konferanseuke er allerede blitt en tradisjon, og derfor er det en glede igjen å kunne invitere til spennende tema hver dag i ei hel uke. Kompetanse er det gjennomgående temaet og synliggjør at det dreier seg både om kunnskap som virkemiddel,  kontinuerlig utvikling av ny kunnskap, kunnskapsdeling og ikke minst…

Les mer