Bonde Hans Jacob Førde frå Breim i Gloppen er ikkje i tvil; – «Skogsarbeid er både kjekt, lønsamt og gir god trim».  Tekst og foto: Helge Kårstad Hans Jacob Førde driv mjølkeproduksjon og kjøtproduksjon i vakre Breimsbygda i Gloppen. På garden vart det planta kring 50 dekar med gran på 1950- og 60 talet. Mykje…

Les mer

Arnt Laukeland frå Sunnfjord i Vestland er inne i sitt 32 år som instruktur for Aktivt Skogbruk. Denne veka held han motorsagkurs i Breim og passerte med det 7000 elevar.  Tekst og foto: Helge Kårstad – «Det har jamt vore aukande interesse for skogkurs, særleg motorsagkurs sidan eg starta opp som instruktur i Aktivt Skogbruk…

Les mer

92% av Trøndelags trebearbeidende industri har ti eller færre ansatte. Disse slipper sjelden eller aldri til som leverandører på større byggeprosjekter i tre, selv om produktene både er lokale og kortreiste. Dette vil Kystskogbruket og WoodWorks! gjøre noe med. Hvordan skal de små og mellomstore treindustrileverandørene får tilgang til de større byggeprosjektene? Det spør Aina…

Les mer

«Dette er nett som i gamle dagar» seier instruktør i Aktivt Skogbruk Arnt Laukeland. Ein gnistrande vinter med snøpakka vegar har sett fart i eigeninnsatsen i skogen på Vestlandet, og skogeigaren kursar seg som aldri før. Arnt Laukeland fortel at han siste 14 dagane har halde 10 kurs i Sogn og Fjordane for rett kapping…

Les mer