Resultatkartleggingen 2020: Kartlegging av foryngelse og miljøhensyn ved hogst

For å kartlegge at miljøhensyn er ivaretatt i forbindelse med hogst og skogkulturtiltak har skogbruksmyndighetene siden 1994 gjennomført en årlig resultatkartlegging blant et tilfeldig utvalg skogeiere. Målet for kartleggingen er å undersøke om bærekraftforskriften er fulgt.  Landbruksdirektoratet har kommet med rapport for resultatkontrollen av plantefelt i 2020, som gjøres på hogstfelt fra 2017. De skriver…

Les mer

Langt mellom liv og lære

I Inderøyningen som kom ut 20. august, kan vi lese at Inderøy Senterpartiet skal satse på skogen. Det er en satsing vi i Skognæringa kyst vil hilse velkommen og mener er aldeles riktig. Ny skole bygges med masse betong på Utøy, noe som forårsaker liten lokal verdiskaping og mye klimagassutslipp

Les mer

Dette skal vi løyse – II

Heile 10 politikarar frå dei fleste partia i Hordaland stilte på Voss 24. august, den andre temadagen kring flaskehalsar på kommunevegar. Politikarane takka for god og lærerik presentasjon av utfordringa, og lova i samarbeid med næringa å løyse dette.Tekst og foto: Helge Kårstad Etter initiativ frå Landbruksråd Vestland vart kandidatar til Stortinget invitert til dialogmøte…

Les mer

Skogpolitisk seminar på Rognan ble en opplevelse!

Ramma rundt arrangementet kunne ikke vært bedre.  Rognan Bioenergi  viste fram en effektiv bedrift med profesjonelle og dessuten trivelige folk, vi ble svært godt tatt imot. Vi ser fram til videre samarbeid gjennom Skognæringsforum Nordland. Deretter gikk turen inn til sentrum for middag og skogpolitisk debatt på Slipen Scene, her var det lagt til rette…

Les mer

Dette skal vi løyse – I

Med heile jord- og skognæringa i ryggen, gav dei politiske partia SV, KrF, Sp og AP klar melding på Byrkjelo i Vestland forrige veke. «Vi skal medverke til å løyse flaskehalsane for næringstransport på kommunevegane»Tekst og foto: Helge Kårstad Etter initiativ frå Landbruksråd Vestland vart kandidatar til Stortinget 2021 invitert til dialog på Byrkjelo 19.…

Les mer

Landbruksministeren i Trøndelag

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var nylig i Trøndelag, og ville gjerne ha informasjon om skogsatsing generelt og arbeidet med skogsveier spesielt. Fredag 6. august arrangerte vi skogdag for henne i Ytteråsen i Stjørdal. Veiforeninga på Bergsveien i Stjørdal, i samarbeid med Nidaros Skogforum, la opp et svært fint og illustrativt opplegg. Skognæringa Kyst, WoodWorks!…

Les mer