Tømmerkaiutbygging har vore ein suksess i Norge. 30 stader er no utbygd eller under utbygging sidan 2013. Men det er ikkje slutt. Innan fristen 15. april i år kjenner vi til at det er kome 9 nye søknader til Landbruksdirektoratet om statstilskot.Tekst og foto: Helge Kårstad Denne regjeringa har satsa mykje på infrastruktur og særleg…

Les mer

WoodWorks! Cluster sin konferanseuke er allerede blitt en tradisjon, og derfor er det en glede igjen å kunne invitere til ei uke med spennende tema hver dag. Sett av datoene fra 03. – 07. mai for 1,5 time med faglig påfyll.​ Innholdet spenner fra nyheter innen skog, fiber, bygg og klima, til framtidas kamp om…

Les mer

Kjell Terje Skrunes er nylig blitt daglig leder i Skogselskapet i Rogaland. Med i jobben følger også ansvaret for Rogaland Skognæringsforum. – Det er viktig å legge til rette for en bærekraftig skognæring i Rogaland, sier Skrunes. 1. desember i fjor begynte Kjell Terje Skrunes et nytt kapittel i sin innholdsrike karriere. Etter mange år…

Les mer

Nibio har nylig kommet med rapporten «Naturlig utbredelse av gran i Norge» (Nibio rapport nr. 111 2020). Man har pleid å si at «grana går til Rana» for å beskrive granas naturlige utbredelse i Norge. Men rapporten viser at grana faktisk er naturlig utbredt over det meste av Norge; «Vanlig gran opptrer med spontane forekomster…

Les mer

Skognæringa Kyst har teke initiativet til å utvikle ei kurs – og kompetansepakke for sitkagran og lutzgran. Målgruppa er skogeigarar som vil satse på produksjon eller avvikling av desse to treslaga.Tekst og foto: Helge Kårstad Stor trong for kompetanse om sitkagranBakgrunnen for initiativet er at det i lengre tid har vore etterpurt meir kompetanse kring…

Les mer

Ekteparet Arnfinn og Lill Laugaland er begge fulltids bønder i Vormedalen, eit vakkert og grøderikt dalføre i Hjelmeland kommune i Rogaland. – «Med god hjelp av skogreisingsleiaren, var det far min som starta arbeidet med skogplanting på garden kring 1960» fortel Arnfinn.Tekst og foto: Helge Kårstad Eit mønsterbrukGarden Laugaland ligg fint til i Vormedalen, Hjelmeland…

Les mer

Stadig meir hogstmoden skog og ein god vinter, har ført til meir eigenhogst i mange kommunar i kystskogbruket enn på lenge. Gledeleg utvikling seier leiar i Stryn skogeigarlag Per Erik Ulvedal og viser til at nærare 40 skogeigarar berre i denne kommunen har vore aktive i vinter.Tekst og foto: Helge Kårstad Ei langsiktig satsing i…

Les mer