Ny daglig leder i Rogaland Skognæringsforum mener skogen er en vesentlig del av svaret på fremtidens store utfordring

Publisert 09.04.2021

Kjell Terje Skrunes kommer til å samspille med mange ulike aktører i Rogaland. Her i møte med Tredriveren i Rogaland Kristin Bryne-Sandvik. Tre i større bygg er et viktig felles tema, og en av framtidens oppgaver er å øke bevissthet og kunnskap om bruk av lokalt virke også i slike bygg.
Kjell Terje Skrunes kommer til å samspille med mange ulike aktører i Rogaland. Her i møte med Tredriveren i Rogaland Kristin Bryne-Sandvik. Tre i større bygg er et viktig felles tema, og en av framtidens oppgaver er å øke bevissthet og kunnskap om bruk av lokalt virke også i slike bygg.

Kjell Terje Skrunes er nylig blitt daglig leder i Skogselskapet i Rogaland. Med i jobben følger også ansvaret for Rogaland Skognæringsforum. – Det er viktig å legge til rette for en bærekraftig skognæring i Rogaland, sier Skrunes.

1. desember i fjor begynte Kjell Terje Skrunes et nytt kapittel i sin innholdsrike karriere. Etter mange år som journalist og redaktør i Stavanger Aftenblad og Haugesund Avis, og senere kommunikasjonsrådgiver i oljebransjen, har han nå valgt å ta steget inn i skognæringa. 

– Selv om jeg ikke har skogfaglig bakgrunn, ser jeg store muligheter for denne grønne og bærekraftige næringa. Skogen er viktig om vi skal nå både bærekraft- og klimamål, sier Skrunes som er bondesønn og vokst opp på gård med skogsareal i Tysvær i Nord-Rogaland. 

God infrastruktur er viktig for skogbruket i Rogaland 

Om ikke lenge blir Skrunes formelt daglig leder i Skognæringsforumet i Rogaland. Forumet jobber med å legge forholdene til rette for skogbruk i fylket og består av rundt 25 bedrifter  innenfor verdikjeden for skog og tre. 

Skrunes bruker mest tid som leder i Skogselskapet, men arbeidet i de to organisasjonene henger godt sammen.

– Som et eksempel arbeides det nå med 29 ulike skogsbilvei-prosjekter i fylket, og de siste årene er det etablert flere tømmerkaier. Det er viktig å sørge for god infrastruktur slik at vi får hentet ut ressursene mest mulig effektivt, forklarer Skrunes. 

I Rogaland består skogarealene av mange små eiendommer som hver for seg er vanskelig å få økonomisk drivverdige. 

– Det er derfor viktig at skogeierne og forvaltningen samarbeider om infrastrukturprosjekter slik at vi kan få en effektiv utnyttelse av skogen her i fylket, sier Skrunes. 

Norske fjøs bør bygges i tre

Andre arbeidsområder for Skrunes og Skognæringsforumet er å fremme lokalt trevirke i byggebransjen. 

Et av prosjektene som Skognæringsforumet har initiert og koordinert i samarbeid med Kystskogbruket, handler om å legge til rette for at norsk tre blir et foretrukket byggemateriale til landbruksbygg. 

– Rogaland er et stort landbruksfylke og det er derfor stort potensial for å bygge fjøs og andre næringsbygg til landbruket i tre her i regionen, sier Skrunes. 

Skogen er nøkkelen til å lykkes med det grønne skiftet

Den ferske lederen synes han har fått en spennende jobb og mener skogen sitter på mange av svarene for fremtidens grønne skifte. 

– Skogen er en del av svaret på vår tids store spørsmål. Selv om jeg er fersk i denne jobben og har mye å lære, så synes jeg at å jobbe for et bærekraftig norsk skogbruk og fremme bruk av tre som byggemateriale er veldig givende, sier Skrunes.