WoodWorks! Cluster inviterer til webinaruke

Publisert 30.04.2021

Webinaruke Program teaser
WoodWorks! Cluster sin konferanseuke er allerede blitt en tradisjon, og derfor er det en glede igjen å kunne invitere til ei uke med spennende tema hver dag.

Sett av datoene fra 03. – 07. mai for 1,5 time med faglig påfyll.​

Innholdet spenner fra nyheter innen skog, fiber, bygg og klima, til framtidas kamp om vår verdifulle biomasse.
Oppsummert: GRØNN OMSTILLING – først til FRAMTIDA! 

PÅMELDING HER!

PROGRAM

Mandag 03. mai: SKOG for FRAMTIDA
«Trender innen skog – etterspørsel og digital utvikling»

 

INNLEGG
 • Svensk skogbruk inn i framtida; trender/nyheter innen skogbruket, framtidig etterspørsel 
  Jonas Mårtensson,  Affärsområdeschef Skog, SCA
 • Droner; mulighetene i skogbruket
  Ole Andre Hestmo, Skogkulturansvarlig, Allskog
 • Digitalt verktøy for prioritering av skogsveier
  Rune Saursaunet, Fylkesskogmester, Statsforvalteren i Trøndelag
NYHETSSAKER
 • Rekruttering
 • Returtransportprosjektet 
 • Opsjonsskog
 • Pådrivere – Skogsatsing Trøndelag
 • Skogeierprosjektet
  Ole Bakke, Prosjektleder, WoodWorks!
 
Tirsdag 04. mai: FRAMTIDAS Klimaregnskap
«Skogens muligheter i klimasammenheng og klimaets betydning for skogbruk og bruk av tre»
INNLEGG
 • Binding i skog, trevirke og substitusjonseffekter  – hva er fakta?
  Aksel Granhus, Avdelingsleder, NIBIO
 • Framtidas krav til sirkularitet og gjenbruk av byggematerialer
  Pasi Aalto,  Avdelingsleder, NTNU Wood
 • Skogen i det norske klimaregnskapet 
  Jon Olav Brunvatne, Seniorrådgiver, Landbruks- og matdepartementet
 • Skogen i det svenske klimaregnskapet
  Magnus Berg, Chef näringspolitiskaavdelingen, Skogsindustrierna
NYHETSSAKER
 • Utviklinga mhthogst av for ung skog og omdisponering av skog til andre formål
  Arne Rannem, Fylkesskogmester, Statsforvalteren i Trøndelag
 • Skogsdrift i endra klima
  Arne Rannem, Fylkesskogmester, Statsforvalteren i Trøndelag
 
Onsdag 05. mai: BYGG for FRAMTIDA
«Bruk av tre i nye og banebrytende konstruksjoner»
INNLEGG
 • Limtre og innovative konstruksjoner for framtida
  Gunnar Adolf Aanesland, Daglig Leder, Aanesland Fabrikker AS
NYHETSSAKER
 • Digitale node-senter Norsk Katapult
  Magne Løfaldli, Prosjektleder, WoodWorks!
 • Konfigurator for nettbaserte bestillinger
  Eirik Svendsen, Salgssjef, Arkitre
 • Gjennomført undersøkelse – Digital modenhet i treindustrien
  Jan Arild Sletvold, Bedriftsrådgiver, Næringshagen for Orkdalsregionen
 • Parametrisk design
  Pasi Aalto, Avdelingsleder, NTNU Wood
 
Torsdag 06. mai: FIBER for FRAMTIDA
«Verdiskaping av restråstoff til treforedlingsindustrien»
INNLEGG
 • Prosesser for produksjon av fiske- og dyrefôr fra Norsk skogsråvara
  Mihaela Tanase-Opedal, Seniorforsker, RISE PFI AS
 • Verdiskapende oppgradering av kjemikalier fra bark i Midt-Norge
  Andreas Nenningsland, Forsker, RISE PFI AS
 • Nytt Biobasert Plasterstatning ved ligninrest i termoformet fibermaterial
  Jost Ruwoldt, Forsker, RISE PFI AS
Fredag 07. mai: FRAMTIDAS kamp om Biomassene
«Hvordan ser investorene på framtidig ressurstilgang og investeres det?»
INNLEGG
 • Hvorfor investere i grønn framtidsretta industri?
  Viktor Normann, professor, Norges Handelshøyskole
 • Hvordan ser investorene på framtidig ressurstilgang – investeres det?
  Johan Freji, Skoganalytiker, Danske Bank 
  Oskar Lindstrøm, Aksjeanalytiker, Danske Bank
NYHETSSAKER
 • Sintef-rapport: Skognæringens verdiskaping i kystfylkene
  Roald Sand, seniorforsker, Sintef

Last ned fullt program: Webinaruka – Grønn omstilling – først til mølla