Mange søknader om tømmerkai

Publisert 10.05.2021

Åndalsnes er ein av 9 søkjarar om statstilskot til utbygging av tømmerkai i år. 
Biletet er frå Nordre havn på Øran, sentralt i Åndalsnes. Det er her tømmerkaien kan kome, med utsikt til Romsdalseggen og Romsdalsgondolen.

F.v. ordførar Yvonne Wold, dagleg leiar Ole Bakke frå Skognæringa Kyst, kommunaldirektør Toril Hovdenak, havnedirektør Olav Akselvoll i Molde og Romsdal Havn, leiar i Møre og Romsdal Skognæringsforum Håkon Johan Eliassen, havnekaptein i Molde og Romsdal Havn Arve Solholm, pensjonert ingeniør Hans Skiri i Rauma kommune og skogbrukssjef Rune Horvli.
Åndalsnes er ein av 9 søkjarar om statstilskot til utbygging av tømmerkai i år. Biletet er frå Nordre havn på Øran, sentralt i Åndalsnes. Det er her tømmerkaien kan kome, med utsikt til Romsdalseggen og Romsdalsgondolen. F.v. ordførar Yvonne Wold, dagleg leiar Ole Bakke frå Skognæringa Kyst, kommunaldirektør Toril Hovdenak, havnedirektør Olav Akselvoll i Molde og Romsdal Havn, leiar i Møre og Romsdal Skognæringsforum Håkon Johan Eliassen, havnekaptein i Molde og Romsdal Havn Arve Solholm, pensjonert ingeniør Hans Skiri i Rauma kommune og skogbrukssjef Rune Horvli.


Tømmerkaiutbygging har vore ein suksess i Norge. 30 stader er no utbygd eller under utbygging sidan 2013. Men det er ikkje slutt. Innan fristen 15. april i år kjenner vi til at det er kome 9 nye søknader til Landbruksdirektoratet om statstilskot.
Tekst og foto: Helge Kårstad

Denne regjeringa har satsa mykje på infrastruktur og særleg utbygging av tømmerkaiar. Frå den første løyvinga i 2013 vil vi i 2021 passere 400 millionar kroner i statstilskot, og brutto blir det investert for kring 700 millionar kroner i fleirbrukskaier/ tømmerkaier kring 30 stader langs kysten. Mange er ferdig utbygd, og andre er under utbygging.
Dei nye søknadane kjem frå Nordreisa, Harstad, Kvæfjord, Heim, Åndalsnes, Stryn, Gloppen, Suldal og Mandal. Det er venta at dei prioriterte skissene i 2021 vil bli offentleggjort i god tid før sommarferien.