WOODCAST – NY PODCAST OM SKOG- OG TRENÆRINGA

Publisert 14.06.2021

Foto: Norsk Skogbruk
Foto: Norsk Skogbruk

Woodcast er produsert av Norsk Skogbruk for WoodWorks! og Norsk Treteknisk Institutt. I podcasten vil de fortelle historier fra skog- og trenæringa som bidrar inn i det grønne skiftet, – med ny verdiskaping og arbeidsplasser. Og samtidig sørger for positivt bidrag til klimaregnskapet.

Første episode er ute nå – der man får høre om «Klynger». Om Innovasjon Norges verktøy for det grønne skiftet – og om det virker. Og hva som skal til for å få en klynge til å fungere godt. Det undersøker vi i denne podcasten, – med eksempler fra WoodWorks!