Skogpolitisk seminar på Rognan ble en opplevelse!

Publisert 27.08.2021

20210824_164913

Ramma rundt arrangementet kunne ikke vært bedre.  Rognan Bioenergi  viste fram en effektiv bedrift med profesjonelle og dessuten trivelige folk, vi ble svært godt tatt imot. Vi ser fram til videre samarbeid gjennom Skognæringsforum Nordland. Deretter gikk turen inn til sentrum for middag og skogpolitisk debatt på Slipen Scene, her var det lagt til rette og ordna så fint til vi kom! I underkant av 25 personer møtte opp til mingling og middag levert av Nordnes Kro, der næringsaktører og politikere fikk bli bedre kjent med hverandre. God stemning før seminarstart.

Leder for Skognæringsforum Nordland, Bjørn Borgan, innleda med litt fakta om skogen og de skogbaserte verdikjedene i Nordland. Rognan Bioenergi er eksempel på bioenergi basert på rådtoff fra skogen, og styreleder Truls Paulsen orienterte mer om mulighetene og utfordringene i produksjonen av bioenergi og elmarkedet. Salten Skogservice leverer alt slipvirke som Rogangn Bioenergi bruker i sin produksjon. Men daglig leder Magne Pedersen kunne fortelle om til dels store utfordringene med å få tømmeret fra skog til industri på grunn av flaskehalser og manglende oppskriving av vegnettet, og konsekvensene av manglende skognæringskompetanse i kommunene, med konkrete grep og tiltak som kan gjøres politisk.

Monica Paulsen, daglig leder ved Kunnskapsparken Helgeland, orienterte om industriklyngen ACT, et klyngesamarbeid som skal skape nye bærekraftige løsninger for Nord-Norge, Paris og hele verden. Klyngen er en av de største industriklyngene i Norge med 90 partnere fra hele landet. Torgunn Sollid-Bolås orienterte om det videre arbeidet i BGINN – Blågrønt Innovasjonssenter for Trøndelag og Nordland, et stort Nord-eid prosjekt som Skognæringsforum Nordland sammen med Nordland Bondelag var initiativtaker til i 2016. Prosjektet følges nå opp med søknad på ordningen Kapasitetsløft, ei satsing for kompetanseheving og økt utviklingskapasitet innen blå og grønn næring. Her vil også naturbruksskolene inkluderes i prosjektsatsinga.

Den politiske debatten ble ledet med stødig hånd av Bjørn Borgan. Gode spørsmål og innlegg fra salen ga viktig kunnskap og innsikt for paneldeltakerne, som takket for invitasjonen og understrekte betydningen av å ha slike arenaer for å bli kjent med næringas utfordringer og potensiale. Debatten viste i grunnen stor enighet blant de frammøtte politikerne, som var opptatt av hvordan de kan bidra til at skogen kan gi bærekraftige arbeidsplasser og verdiskaping framover.  Og også SV og MDG var enige i at det nå er nok skogvern på Statskogs grunn i Nordland, nå må resten av landet ta sin del.

Med sin lune framtoning bidrog forumsleder Bjørn Borgan til at debatten ble preget av gemyttlig tone, med politikere som lyttet til det som kom fram om utfordringer og muligheter. Vi håper på godt samspill også framover, slik at rammevilkårene for skognæringa i Nordland kan bli bedre i tida som kommer.

Fra partiene stilte Håkon Møller fra MDG, Christian Torseth fra SV, Arne Ivar Mikalsen fra V, Per-Gunnar Skotåm fra Rødt, Hanne Dyveke Søttar fra FrP, Kim Schei fra SP og Dagfinn Arntsen fra KrF.

Hanne Dyveke Søttar (t.h.) som sitter på Stortinget for FrP Nordland, har fulgt Skognæringsforum Nordland gjennom en årrekke, og har satt seg godt inn i skognæringa i regionen sine utfordringer. En arbeidsmaur som jobber hardt for fylket sitt, og som har frontet flere aktuelle saker for forumet på Stortinget de siste åra. Paneldeltakerne (f.v.) Per-Gunnar Skotåm (Rødt), Dagfinn Arntsen(KrF), Kim Schei (SP) og resten av panelet lytter, og er enige om mange av målene for politikken – å bidra til vekst og utvikling i se skogbaserte verdikjedene.