Fra eikeskog til kjøkkenbenk for 25 designere og arkitekter!

Publisert 01.10.2021

Foto 1
Eikeskogen på sørlandet er i ferd med å våkne til liv igjen! Og da tenker vi ikke på trærne og dyrelivet, selv om det stadig vokser seg til, men interessen for skogens verdi helt fra hogst av lauvtre til videreforedling av møbler og innredninger!

Tekst og foto: Kristin Støren Wigum

24 arkitekter og designere ble spesielt invitert til skogstur i eikeskogen den 31. august. Været var fantastisk og turen startet med frakt på traktorplanet inn til skogsstien, hvor vi gikk videre til i et nær urørt skogsområde med trær på rundt 120 år. Grunneierne Andreas og Thomas Lid var med oss, og Anders Aabel fra AT-skog var forberedt med sag og verneutstyr for å åpne turen med et brak. Felling av et eiketre gjorde inntrykk. Dagen skulle by på kunnskapsdeling og kjennskap til hele verdikjeden fra rot til produkt. Hvordan bør en arkitekt eller designer tenke i bestilling og utforming av hus og møbler, om de vil bruke kortreist norsk eik? Og er det i det hele tatt mulig? Hvem skal man ta kontakt med?
I samarbeid med Innovasjon Norge har ulike organisasjoner fått sine «tredrivere» på plass i hvert fylke i hele Norge. Kristin Vedum har denne rollen i Agder. Hun åpnet dagen sammen med oss i Kystskogbruket og Skogselskapet i Agder. Leder for bioøkonomiprogrammet Krister Moen fra Innovasjon Norge deltok med innledende ord om hvor viktig våre skoger allerede er, men ikke minst om den langsiktige verdien hele treet og mange treslag vil få i framtiden med arbeid for å skape bærekraftig produksjon og forbruk og erstatte fossilbaserte råvarer. Der så vi tydelige sammenhenger mellom vår skogdag og FNs bærekraftsmål!

Etter et lite foredrag av Arne Eiken og enda en felling av Aabel fra AT-skog, reiste vi videre til Hægebostad og sagbruket Vintereik. På levende vis formidlet Kåre Haugaas, styreleder i Skogselskapet i Agder , hva en kravspesifikasjon fra sagbruket til hogstentreprenører betyr, hvordan denne henger sammen med sagbrukets dimensjoner, og til sist betydningen av hva en designer eller arkitekt kan tegne inn i sine prosjekter av korte eller lengre lengder eik.

Agder er i ferd med å få en helhetlig verdikjede innen norsk eik. Det arbeides nå svært seriøst i alle ledd for å få denne skjøre konstruksjonen bærekraftig og langsiktig. «Lauvtre-prosjektet» initiert av Skogselskapet i Agder i samarbeid med Statsforvalteren og fylkeskommunen, har som mål å styrke hvert ledd i verdikjeden for eika i området.

Det startet med restauranten Under og utfordringen om å lage lokalt forankrede møbler og interiør som harmonerer med restaurantens tenkning omkring råvarer. At de skal være kortreiste og av høy kvalitet. Snøhetta tegnet en serie møbler som ble saget av Vintereik AS og produsert av Hamran Snekkerverksted. Tilgangen på materiale var da relativt tilfeldig tatt ut i sammenheng med rydding av skog. Lauvtreprosjektet har tatt hvert ledd under lupen og kartlagt ressurstilgang på eik, hogstrutiner og kravspesifikasjon fra sagbruket.  Videre har sagbruket Vintereik i ledelse og drift av Jan Petter Gysland investert i en vakuumtørke, og et relativt stort anlegg spesialtilpasset eiketømmer og tilrettelagt for en makskapasitet på tørking og skjæring til 2000 kubikk tømmer pr år.

Vår ferd videre med arkitektene gikk til Snartemo og Hamran, et snekkeri et steinkast unna sagbruket. Hamran har gjennom to generasjoner utviklet moderne skreddersøm som tilpasser seg hver enkelt kundes behov, samtidig som de effektiviserer samspillet mellom høyteknologisk maskinpark og håndverksfag. Hele eika skal brukes, og ved en inndeling av A, B og C kvaliteter, kan en kjøkkeninnredning bestå av 100% eik, men kvalitetene benyttes etter krav til konstruksjonen, funksjoner og estetikk. Ei eikedør fylles med kvalitet C, den lamineres med kvalitet B (C?) på innsida og kvalitet A på utsida.

Kystskogbruket har støttet arbeidet og samspiller videre med denne nyetablerte verdikjeden både for å finne synergieffekter til andre lavutreslag i Kystskogfylkene og styrke deres sårbare eller fragmenterte verdikjeder. Målet er at treressursene langs hele kysten skal bli oppdaget som den verdifulle kilden den er for framtidens bygg og produkter. Både bar- og lauvtrær finnes i gode kvaliteter som er «too good to go» til flisfyring og energi i sin første livssyklus etter hogst! Sirkulær økonomi, langsiktig og helhetlig ressursbruk gir verdifulle produkter og karbon lagring langt inn i dette århundre!

For mer informasjon om Lauvtreprosjektet, kontakt Christian Espegren, Skogselskapet i Agder ,
e-post: agder@skogselskapet.no

For mer om FoU, Innovasjon og trebruk i Kystskogbruket kontakt Camilla Bersvendsen og Kristin Støren Wigum, e-post: camilla@kystskogbruket.no, kristin@kystskogbruket.no

Her forteller designerne fra Anderssen og Voll hvorfor de er med oss på tur!

Hør Kristin Vedum snakke på NRK om den sørlandske eikeskogen og målet med skogdagen!