Oppstartsmøte av prosjektet Analyse av flaskehalser i Møre og Romsdal

Publisert 27.10.2021

Bak f.v: Helge Kårstad, Konrad Kongshaug, Kjetil Haukås, Hjørdis Asphol, Åsmund Asper, Anders Røkkum. Foran f.v: Inger Beate Hovi, Håkon Johan Eliassen, Atle Norli, Anne Kathrine Løberg, Tharald Thorsov, Linn Hege Bragstad, Nils Bjørn Venås. Foto: Joachim Høyer
Bak f.v: Helge Kårstad, Konrad Kongshaug, Kjetil Haukås, Hjørdis Asphol, Åsmund Asper, Anders Røkkum. Foran f.v: Inger Beate Hovi, Håkon Johan Eliassen, Atle Norli, Anne Kathrine Løberg, Tharald Thorsov, Linn Hege Bragstad, Nils Bjørn Venås. Foto: Joachim Høyer
Tirsdag 19. oktober 2021 var vi samlet i Molde på Scandic Alexandra for å kick-starte prosjektet som skal analysere og kartlegge flaskehalser i Møre og Romsdal.

Håkon Eliassen styreleder i skognæringsforum Møre og Romsdal ønsket velkommen og informerte om bakgrunnen for møtet

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har nylig utarbeidd en samfunnsøkonomisk nytteanalyse av å fjerne flaskehalser for næringstransport på kommunale veier i Vestland og Rogaland. Det er også tatt med fylkesveier med flaskehalser som er kopla til de aktuelle kommuneveiene. Skognæringa Kyst har nylig bestemt at tilsvarende analyse skal utføres i Møre og Romsdal. Rapporten fra analysen kan leses her.

Kjetil Haukås fra Transportøkonomisk Institutt presenterte analysearbeidet og funn fra estland og Rogaland

På møtet deltok representanter fra næringstransport, Møre og Romsdal bondelag, kommuner, Statsforvalter, m.fl. Arrangører var Skognæringsforum Møre og Romsdal og Statsforvalter Møre og Romsdal i samarbeid med Skognæringa Kyst. I tillegg deltok TØI som har fått oppdraget å utarbeide også denne rapporten. Det ble en god diskusjon og det kom mange nyttige innspill til arbeidet som TØI nå skal starte med.

Etter møtet dro vi ut til Malo tømmerkai hvor en journalist fra Romsdals Budstikka intervjuet noen av interessentene. Saken kan leses her.

Ein av dei viktige nye sjøterminalane i Møre og Romsdal, Malo tømmerkai, ved Langfjorden i Molde

Både daglig leder i Surnadal Transport, Atle Nordli, og Konrad Kongshaug, fylkesleder i Møre og Romsdal bondelag, var enige i at kostnadskutt er helt avgjørende for å skape lønnsomhet for skogeierne og andre næringsdrivende. Det kommunale vegnettet og økonomien rundt i fylket er varierende og at det er flere næringer som kan nyte godt av at flaskehalsene blir borte. De så begge stor nytte i å være inkludert i arbeidet som nå skal gjøres i fylket.

Håkon Eliassen, styreleder i Skognæringsforum Møre og Romsdal ønsker at rapporten for analysen skal synliggjøre kostnadene for en stor næring, ikke bare for tømmertransport. Dette blir et viktig verktøy og en god hjelp til kommunene for vider arbeid og prioritering når det kommunale veinettet skal utbedres og vedlikeholdes, mener Eliassen.

Tekst og Foto: Linn Hege Bragstad