Det grønne skiftet gir rekordpriser på tømmer

Publisert 04.01.2022

DSC04367

NRK Vestland laget 03.01.2022 en reportasje om at prisen på tømmer har økt med 30 prosent det siste året. 

I den forbindelse ble Helge Kårstad, prosjektleder for Infrastruktur-satsinga i Skognæringa Kyst, intervjuet om saken på Kvamen tømmerkai i Fjaler. 

HØG TØMMERPRIS: Helge Kårstad i Kystskogbruket seier det grøne skiftet er ei av fleire årsaker til høge prisar akkurat no. FOTO: ARNE STUBHAUG / NRK

– Dette er tømmer av god kvalitet som er hogge i nærområdet, fortel Helge Kårstad i Kystskogbruket. Selskapet jobbar for auka hogst langs norskekysten.

Like over nyttår skal tømmeret over i lasteskip og sendast til eit stort sagbruk i Wismar i Tyskland.

 

Kårstad har aldri opplevd eit større sug i marknaden  og aldri før har det vore skipa ut større mengder frå Kvamen tømmerkai.

– Vi har venta på dette i fleire år, seier han.

Han peikar på fleire årsaker til dei historisk høge prisane no.

  • Større fokus på klima har også gitt større fokus på tre i bygg.
  • Denne trenden har blitt forseinka av billeangrep i ulike delar av verda. No er det tømmeret vekk, så då er det stor etterspurnad etter skurtømmer.
  • Energibruken har endra seg. Til dømes har danskane kutta ut kolkraftverk. Dei kjøper mykje flis frå Noreg.
  • Vi kjøper mykje på nett, der det er stor etterspurnad etter emballasje. Det som går til emballasje er godt betalt.

Hele saken kan leser på NRK.no her. 

Hør innslaget på Radiolangs – NRK P1 her. (01.04.03 ut i sendinga)

Se innslaget på NRK Distriktsnyheter for Vestland her