SEMiNAR OM SKOGNÆRINGA PÅ STORTINGET

Publisert 17.02.2022

Ole og Frp-Bjørnstad

Skognæringa Kyst benyttet anledningen til å snakke om både infrastruktursatsing og en storstilt nasjonal satsing på skognæringa da FrP sin stortingsgruppe arrangert konferanse om skognæringa denne uken. 

– Vi var tydelige på behovet for et overordna satsingsprogram på nye verdikjeder fra skog – ala oljesatsinga på 70-tallet, forteller Ole Bakke, daglig leder i Skognæringa Kyst. 

Regjeringen og flere partier som FrP har sagt at de ønsker en storstilt satsing på skognæringen. Dette må følges opp med handling sier Bakke som forteller at årets budsjett peker i en annen retning. Skogbudsjettet for 2022 er det svakeste som har vært må mange år på grunn av bortfallet av 36 millioner i Landbrukets utviklingsfond. 

-FNs klimapanel sier at påskoging og bærekraftig bruk av skogressurser vil være et viktig bidrag til å løse klimakrisen. For å få til en skogboom  både for klima og for å satse på en framtidsnæring i Norge, må det mer til enn overordnende mål. Tilskuddet til skogplanting som ligger i LUF-midlene må styrkes betraktelig, fortsetter Bakke. 

Bakke er også opptatt at satsingen på infrastruktur må fortsette. 

– Vi må få tilgang til råvaren som denne veksten skal bygge på, og det betyr opptrapping av skogsbilvegbygging og  oppgradert klassifisering av kommunevegene.  I konferansen var jeg tydelig på at vi så fort som mulig må få på plass flaskehalsmidler til kommuneveg i Statsbudsjettet, sier Bakke som også kan fortelle om en bra konferanse som skapte engasjement og diskusjon blant tilhørerne. 

Foto: Ole Bakke sammen med Sivert Bjørnstad, FrPs fraksjonsleder i Næringskomitèen.