BRETTER OPP ERMENE FOR UTBEDRING AV FLASKEHALSER PÅ FYLKESVEG

Publisert 15.03.2022

BRETTER OPP ERMENE FOR UTBEDRING AV FLASKEHALSER PÅ FYLKESVEG

Administrasjonen i Trøndelag fylke er på ballen for å utbedre flaskehalser på fylkeskommunale veier. Tømmertransporten i Trøndelag er helt avhengig av at veieiere stiller opp og legger til rette slik at det blir mulig å kjøre fulle lass. 

Skognæringa Kyst har i dag lagt fram våre prioriteringer for utbedringer i Trøndelag. Særlig har vi hatt oppmerksomheten rettet mot bruer som hindrer tømmertransporten å komme fram. I tillegg er det viktig at veieier klassifiserer veiene riktig slik at tømmerbiler kan kjøre med full lass, der dette er forsvarlig. 

Fylkeskommunen i Trøndelag har de siste årene gjort en god jobb for å redusere flaskehalser og klassifisere veier riktig. I Trøndelag er nå ca 70% av veiene rigget for at standard tømmervogntog på 60 tonn og 24 meter, kan kjøre der. 

Foto: Oddeig Kipperberg, leder på veg i Trøndelag fylkeskommune sammen med Ole Bakke, daglig leder i Skognæringa Kyst og Guro Angell Gimse, kommunikasjonssjef i Skognæringa Kyst.