Kvifor stoppa du taubanen?

Publisert 30.03.2022

Mykje folk deltok på skogdagen i Sauda. På programmet stod også demonstrasjon av ei pågåande taubanedrift.  Ungguten Alve Lund Søndnå (t.h.) hadde saman med søstra Ylva (midten) plassert seg strategisk på ei tømmerlunne under demonstrasjonen. Men vart utålig då Friviken (t.v.) skulle halde tale og  stoppa maskinene. Alve reiste seg like godt opp, rette handa i veiret og spurte Frivkmen kvifor han hadde stoppa taubanen. Friviken sleit litt med å finne eit godt svar, men berga seg ved å tilby Alve jobb på taubanen om nokre år. Og det varte ikkje lenge før maskinene vart starta opp igjen, til stor glede for dei nærare 100 frammøtte.
Mykje folk deltok på skogdagen i Sauda. På programmet stod også demonstrasjon av ei pågåande taubanedrift. Ungguten Alve Lund Søndnå (t.h.) hadde saman med søstra Ylva (midten) plassert seg strategisk på ei tømmerlunne under demonstrasjonen. Men vart utålig då Friviken (t.v.) skulle halde tale og stoppa maskinene. Alve reiste seg like godt opp, rette handa i veiret og spurte Frivkmen kvifor han hadde stoppa taubanen. Friviken sleit litt med å finne eit godt svar, men berga seg ved å tilby Alve jobb på taubanen om nokre år. Og det varte ikkje lenge før maskinene vart starta opp igjen, til stor glede for dei nærare 100 frammøtte.

I strålande vårveir vart det nyleg arrangert skogdag i Sauda. Det var mykje folk i alle aldrar tilstades. Ungguten Alve Lund Søndenå (bilde) utfordra Friviken, taubaneentreprenøren sjølv, med spørsmål han ikkje hadde venta.
Tekst og foto: Helge Kårstad

Nedanfor følgjer ein bildereportasje frå skogdagen.

Først på programmet stod opning av Saudasjøen Tømmerkai. Mykje folk, strålande veir, grilla pølser og med fersk lukt av nyhogge gran på kaien kunne det knapt bli betre. Fleire utstyrsleverandørar innan skogbruk stilte også.
Tømmerkaien i Saudasjøen er ein eldre kommunal kai som no er utbetra. Totalkostnaden er kring 7 millionar kroner og det er gjeve eit totalt statstilskot (i 2 omgangar) på 2,68 millionar kroner.
Leiar i Sauda og Suldal Skogeigarlag Harald Løland ynskte alle velkommen. Han kunne fortelje at det årleg kan bli hogge kring 20 000 kubikkmeter gran i regionen. Den nye kaien fører til at tømmeret ikkje må transporterast fleire mil vestover til Vikedal (Søndenåneset). Med ein transport- og logistikkinsparing kring 50 kroner p. kubikkmeter tilsvara dette ein årleg milliongevinst for skogeigarane i Sauda.
Ordførar Asbjørn Birkeland stod for den offisielle opninga av tømmerkaien. Med batteridreven sag og iført verneutstyr skulle ein tru han ikkje hadde gjort anna.
Sentrale personar for å få etablert tømmerkaien i Sauda. I midten tidlegare skogsjef i kommunen Bernt Schibevaag flankert av f. tidlegare leiar i Sauda og Suldal Skogeigarlag Ivar Tangerås og til høgre noverande leiar Harald Løland.
Bernt Schibevaag meverka sterkt til at det vart løyvd nok pengar for å fortgang i arbeidet med tømmerkaien.
Inga Apeland er transportleiar i i AT Skog og jobbar dagleg med logistikken mellom land- og sjøtransport kopla til tømmerkaiane.
Ho understreka at den nye tømmerkaien i Sauda oppfyller dei krava som dagens tømmertransport krev. Ikkje minst er det viktig å kunne lesse mest mogeleg av tømmeret på kaifront for å sleppe ekstra kostnader med framkipping. Apeland gratulerte til slutt skogeigarane i regionen med tømmerkaien.
Skogeigarar ved ei pågåande taubanedrifta som var andre post på programmet denne dagen.
F.v. Hege B. Hølland og mannen Geir Brustveit med Tuva på armen og Sanne i barnevogna. Til høgre Inge Atle Hølland som er forrige generasjon og tidlegare eigar av garden og skogen. Tømmeret i bakgrunnen kjem frå skogsdrifta på denne eigedomen, – totalt kring 4000 kubikkmeter gran.
Etter tømmerkaiopninga vart reine folkevandringa til skogs for å sjå på taubanedrifta.
Fylkesskogmester i Rogaland Stein Bomo rosa skogegiaren for å vente med hogsten til skogen var hogstmoden (70-80 år). Han sa m.a. at kvaliteten var god og viste til smale, jamne årringar som også desse stokkane syner. Økonomisk sit skogegaren igjen med eit svært godt utbyte. Skog som får stå til den er hogstmoden gir maksimal CO2 binding, og er såleis eit viktig klimatiltak sa Bomo mellom anna.
Sjeldan har vi sett så mange interesserte i alle aldrar som på denne skogdagen i Sauda. Det gir von om ei god framtid for skogen og ikkje minst ei rekruttering til denne særdeles berekraftige næringa.
Vi avsluttar med bilete av taubaneentreprenør Torbjørn Frivik (t.v.) og skogeigar Geir Brustveit (ytterst) og forrrige generasjons eigar Atle Hølland (midten). Skogeigarane rosa Frivik for godt arbeid.
Vi vil vel legge til at skogeigaren i dette tilfelle har gjort rett i generasjonar. Gammal god, gran på ca. 70 da gir eit hogstkvantum kring 4000 kubikkmeter. Med dagens skurprisar på 600 kr pr. kubikkmeter og statstilskot til skogsdrift i bratt terreng på 140 kroner pr. kubikkmeter gir også taubanedrift ein god netto til skogeigar. Vi kjenner ikkje dei endelege resultata i dette tilfellet. Men dersom vi legg til grunn ein netto på 250 kroner pr. kubikkkroner til skogeigar, snakkar vi utbyte i storleiksorden 1 million kroner.
Fagleg tilrettelagt vegbygging, ein kommuneveg utan kippekostnader og dyktig skogbruksleiar Njål Søndenå i AT Skog høyrer også med til ei optimal løysing.