Løsning for å få bort flaskehalser for tømmertransport på kommunevei

Publisert 13.05.2022

monafagerås

Mange kommuneveier er i såpass god stand at de kunne ha vært oppskrevet til å tåle tømmertransport med 24-meters vogntog og totalvekt 60 tonn. Likevel tillates dette på kun 14% av kommunevegnettet. Skognæringa Kyst har utarbeidet en modell for å sette fart på oppskrivingen av kommuneveier i Norge.

For å stimulere til oppskriving av bruksklasser foreslås en tilskuddsordning som likner på tømmerkaiprogrammet. Dette programmet har bidratt til utbygging av over 30 tømmerkaier, en investering på over 700 mill kroner over en budsjettpost hos Landbruks- og matdepartementet. Det enkelte kaiprosjekt har da kunnet søke på en pengepott som forvaltes av landbruksdirektoratet, mot at kaieier har stått for omlag halvparten av kostnaden. Dette har vært en ubyråkratisk og vellykket ordning som har ført til resultater. 

Skognæringa Kyst foreslår at kommunene skal kunne søke om 50% tilskudd til fjerning av virkelige hinder/flaskehalser på kommunevei. Samtidig må de forplikte seg til en gjennomgang og oppskriving av resten av vegene i kommunen. Vi foreslår at det settes et tak på hvert prosjekt, f.eks 5 mill. 

Dette har vi snakket med flere politikere om. Denne uken hadde vi møtet på Stortinget med Sv’s samferdselspolitiske talsperson Mona Fagerås som er opptatt av satsing på skognæringen. 

 

Foto: Stortingsrepresentant Mona Fagerås og daglig leder i Skognæringa Kyst Ole Bakke.