Når statssekretæren er tømrer, er forståelsen god

Publisert 25.05.2022

Alexander Heen

Det var god stemning når Skognæringa Kyst besøkte Klima- og miljødepartementet. Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) er fra Årdal og har  jobbet som tømrer og byggeleder i Hedalm Anebyhus. Han var godt informert om utfordringer og muligheter for kystskogbruket. 

-Vi ba om møtet med Klima- og miljødepartementet fordi vi ønsket å formidle vårt ståsted rundt bruk av treslag med utenlandsk opprinnelse og den nye forskriften som har vært på høring. Ifølge departementet er det forventet at forskriften vil bli ferdigbehandlet mot slutten av året, forteller Ole Hartvig Bakke, daglig leder i Skognæringa Kyst som også luftet idèen om en mer helhetlig forvaltning av skogen under Landbruks- og matdepartementet. 

-Jeg fortalte statssekretæren om hvordan våre skogeiere opplever en svært sendrektig behandling når de skal søke om å få plante utenlandske treslag. Selv om vi har sett en liten bedring den seinere tiden, er jeg overbevist om at en mer helhetlig forvaltning av skog under landbruks- og matdepartementet, ville ha vært mer effektivt. Vi foreslår også i vårt høringssvar at det bør innføres meldeplikt og ikke søknadsplikt for replanting av utenlandske treslag,  sier Bakke.  

Foto: Ole Hartvig Bakke, daglig leder i Skognæringa Kyst og Aleksander Øren Heen, statssekretær i Klilma- og miljødepartementet. 

Skognæringa Kyst fikk også snakket med statssekretæren om påskoging av områder som er i ferd med å gro igjen og etterlyste innsatsen rundt dette hvor det er satt av 5 mill kroner i budsjettet. 

-Vi opplevde at statssekretæren tok oss på alvor, og han ville undersøke hva som er status i saken, fortsetter Bakke som også ønsker at forvaltningen av klimaskogplanting skal legges til det etablerte systemet under Landbruks- og matdepartementet for å unngå en oppstykket forvaltning av skogen. 

-En samling vil kunne bety en styrket forvaltning og kompetanse på skog, avslutter Bakke.