SKOG I NORD 22 – Økende ressurser gir nye muligheter!

Publisert 02.06.2022

Ung furuskog i Karasjok
Ung furuskog i Karasjok
Vi får mer og mer skog i Nord-Norge. Er vi klare til å utnytte disse ressursene i framtida? Bli med på Nord-Norges Skogsmannsforbund sin konferanse i Alta 16.-18. august. 

Nord-Norges Skogsmannsforbund arrangerer Skog i nord 22 i Alta i august. Temaet på konferansen er de stadig økende virkesressursene i de nord-norske skogene. Er vi klare til å ta disse i bruk for å skape verdier og klimagoder? 

Konferansens første del, 16-17 august, er åpen for alle med interesse for hvordan vi skal forvalte skogene våre og drive skogbruk her i nord. Siste dag av konferansen, 18 august, er satt av til årsmøte i Nord-Norges Skogsmannsforbund, som er organisasjonen til skogfunskjonærene i landsdelen. 

Det er et innholdsrikt og spennende program for skogkonferansen, som også inkluderer utferder til Altaelva og Altademningen.

Program – Skog i nord 22 – 13.05.22

Påmelding her

Om Nord-Norges Skogmannsforbund

Nord-Norges Skogsmannsforbund ble stiftet i Tromsø 19. mars 1912. Hensikten var å samle skogfaglig personale i nord for faglige sammenkomster og «hygge» for medlemmene. På stiftelsesmøte deltok 38 personer i et omfattende fagprogram. Initiativtaker var skoginspektøren for Nord-Norge, Einar E. Nilsen, (Mo i Rana). Einar E. Nilsen ble også forbundets første formann, et verv han hadde i mange år. Fagfolk fra ulike steder har stilt opp på arrangementene i regi av Skogsmannsforbundet.

Første årsmøte etter 1912 ble holdt i 1919 på Storjord i Saltdal. Da møtte 36, og medlemstallet var da kommet opp i 70. Møtet og befaringene er beskrevet grundig over 40 sider i «Tidsskrift for Skogbruk», nr 11-12 i 1919.

Siden den gang har «årsmøtene/stevnene» vært holdt med tre års mellomrom, avbrutt av krigen 1940-45. Første årsmøte etter 2.verdenskrig var i 1957 i Målselv.

Nord-Norges Skogsmannsforbund gav ut bokverket “Skogbruk i Nord-Norge-streiftog gjennom- historien” i 1987 . Hovedforfatter er Arvid Sveli . Antall sider 504. Dette bokverket kom ut på nytt i 1990, og er svært godt illustrert med tegninger, tabeller og fotoer.

Se mer på http://skogsmannsforbundet.no/